หลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับเยาวชน

Goethe-Institut Jugendkurs Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

สนุกกับการเรียนภาษาเยอรมัน

สัมผัสประสบการณ์ทางภาษาด้วยการปฏิบัติและฝึกใช้จริงโดยการแสดงบทบาทสมมติ การสัมภาษณ์ และทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย ชั้นเรียนได้รับการปรับให้เหมาะกับกลุ่มอายุของผู้เรียนและมีเนื้อหาที่หลากหลาย

ตารางเรียนและราคา

หลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับเยาวชน

ในช่วงปิดเทอมของไทย (มีนาคม-พฤษภาคมและกันยายน-ตุลาคม) สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยมีหลักสูตรภาษาเยอรมันพิเศษสำหรับเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 14-17 ปี หลักสูตรนี้จะมีรูปแบบเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรเร่งรัดพิเศษของเรา  แต่มีการปรับหลักสูตรเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ รวมถึงหลักสูตรทั้งหมดจะมีเนื้อหาและและหลักการสอนที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มอายุของผู้เรียน

รายละเอียด
ระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ในช่วงปิดเทอม4 Wochen während der Schulferien
วันที่เรียน 5 วันต่อสัปดาห์ (4 คาบต่อวัน) 
จำนวนคาบเรียน
 (1 คาบ = 45 นาที)
80 คาบ
ค่าลงทะเบียน 9,300 บาท*

* ค่าลงทะเบียนดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนใหม่แรกเข้า (400 บาท) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนครั้งต่อไป (100 บาท) และค่าหนังสือเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ-สอบถามและลงทะเบียนเรียน

หากท่านสนใจชั้นเรียนภาษาของเราหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีช่วยเหลือท่าน

ข้อมูลระดับชั้น A1 ถึง C2

ชั้นเรียนภาษาเยอรมันของเรายึดตามกรอบตกลงร่วมกันของสภายุโรปทางด้านภาษา