ติดต่อ-สอบถามและลงทะเบียนเรียน

Kursteilnehmer Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

ติดต่อ-สอบถามและลงทะเบียนเรียน

หากท่านสนใจชั้นเรียนภาษาของเราหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่ห้องลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำ

ท่านสามารถสมัครเรียนหรือสอบได้ด้วยตัวเองที่ห้องลงทะเบียน
ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า สถาบันฯ ไม่รับสมัครเรียนหรือสอบทางโทรศัพท์

การลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองที่ห้องทะเบียน

หาก ท่านต้องการปรึกษาเกี่ยวกับชั้นเรียนหรือการสอบกับห้องทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียนได้เลยหลังจากการสนทนาแล้วทันที กรุณานำหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย

การลงทะเบียนออนไลน์

ในขณะนี้เรายังไม่สามารถเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับคอร์สเรียนของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยจัดหลักสูตรภาษาเยอรมันในระดับ A1 ทั้งสิ้น 3 รูปแบบตามพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละท่าน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านหลักสูตรเพื่อช่วยท่านในการเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับท่านที่สุดเอาไว้อีกด้วย ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนกับเราเป็นครั้งแรกจะต้องเข้ารับบริการดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
 
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางมารับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองได้ เรายังมีบริการให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งจำกัดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ในการรับบริการ เพียงส่งอีเมลมาที่เราและแจ้งรายละเอียดสำหรับการติดต่อกลับ จากนั้นเจ้าหน้าที่ของเราจะดำเนินการติดต่อท่านในทันที

โปรดส่งอีเมลถึงเราเพื่อขอทราบจำนวนที่ว่างสำหรับวันและเวลาที่ท่านต้องการล่วงหน้า จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งจำนวนที่ว่าง พร้อมเสนอวันและเวลาอื่นๆ หากไม่มีที่ว่างในวันและเวลาดังกล่าว

ช่วงเวลาการลงทะเบียน

เราได้จำกัดช่วงเวลาในการลงทะเบียนเรียนสำหรับหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงในระดับ A1 และขอแนะนำให้ท่านลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนกำหนดเริ่มเรียน

สำหรับผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรใดๆ ของสถาบันเกอเธ่ฯ อยู่ก่อนแล้ว เราสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าให้ท่านได้ในคอร์สที่ต่อเนื่องกัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้ทำการชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มคอร์สใหม่ เราจะให้สิทธิ์ที่นั่งที่ทำการสำรองไว้แก่ผู้สมัครท่านอื่นๆ ทันทีและท่านจะไม่ได้เข้าเรียนในหลักสูตรต่อเนื่องดังกล่าว

สถาบันเกอเธ่ฯ มีความตั้งใจที่จะจัดสรรที่นั่งให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนอยู่เสมอ ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามวันและเวลาที่แจ้งหากยังมีที่ว่างเหลืออยู่ ในกรณีที่คอร์สดังกล่าวเต็ม ท่านสามารถลงชื่อเอาไว้ในรายการรอคิวได้ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์
 
ข้อพึงระวัง: ช่วงใกล้กำหนด อาจมีผู้สนใจเข้าเรียนหรือสอบครบเต็มจำนวน ในกรณีนี้ท่านจะต้องรอจนกว่าจะมีที่ว่างในชั้นเรียนหรือการสอบรอบถัดไป

คำแนะนำ: เพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีที่นั่งในชั้นเรียนหรือเข้าสอบได้ เราขอให้ท่านลงทะเบียนก่อน 4 ถึง 8 สัปดาห์
จากการทดสอบเพื่อวัด ระดับความรู้ภาษาเยอรมันและการพูดคุยกับผู้เรียน ทางสถาบันฯ จะทราบถึงระดับความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นและเป้าหมายในการเรียนภาษาของ ท่าน และสามารถจัดชั้นเรียนที่เหมาะสมให้กับคุณได้ การทดสอบวัดระดับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และสามารถเข้ารับการทดสอบได้ในเวลาทำการของห้องลงทะเบียน (กรุณามาก่อนเวลาปิดทำการห้องลงทะเบียนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง) สำหรับการนัดหมายอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายลงทะเบียน

หากท่านมีความรู้ภาษาเยอรมันอยู่แล้ว ท่านจะต้องสอบวัดระดับก่อนการสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การสอบวัดระดับใช้เวลา 20 ถึง 55 นาทีขึ้นอยู่กับระดับภาษาของท่าน คำแนะนำ ท่านสามารถสอบวัดระดับได้ก่อนห้องลงทะเบียนปิดทำการ 2 ชั่วโมงเท่านั้น
ท่านอาจหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีโทรศัพท์ติดต่อห้องลงทะเบียนอย่างหนาแน่น เช่น วันจัดสอบของสถาบันฯ หรือวันเริ่มคอร์สเรียน
 
เวลาทำการห้องลงทะเบียน
จันทร์ -
พฤหัสบดี
08.00 - 18.00 น.
ศุกร์และเสาร์ 08.00 - 13.00 น.
อาทิตย์ ปิดทำการ

ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ห้องทะเบียนไม่เปิดทำการในวันหยุดราชการและวันปิดทำการอื่นๆของสถาบัน
ภาพรวมหลักสูตร วันเรียนและวันหยุดต่างๆ:
วันหยุดปี
1 ม.ค. 62 วันปีใหม่
2 ก.พ. 62 วันมาฆบูชา
6 - 16 เม.ย. 62 วันจักรี/วันสงกรานต์
18 - 20 พ.ค. 62 วันวิสาขบูชา/วันหยุดชดเชย
17 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา
27 - 29 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)
10 - 12 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ
12 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
23 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช
05 ธ.ค. 62 วันพ่อแห่งชาติ
23 - 31 ธ.ค. 62 วันคริสต์มาส / วันสิ้นปี
 
หลักสูตร ค่าเล่าเรียน ต่อ 1 คอร์ส
ชั้นเรียนเร่งรัดพิเศษ: รอบเช้า/รอบบ่าย 9.300 บาท
ชั้นเรียนเร่งรัด: รอบเย็น 8.200 บาท
ชั้นเรียนธรรมดา: สุดสัปดาห์ 5.200 บาท
ชั้นเรียนธรรมดา: รอบเย็น 4.700 บาท

หมายเหตุ: ค่าหนังสือเรียนไม้ได้รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนและสามารถซื้อได้ที่ร้านหนังสือ "Der Buchladen"
ร้านหนังสือ

ค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนใหม่แรกเข้า 400 บาท
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนครั้งต่อไป 100 บาท
กรุณาชำระเงินเป็นเงินสดเต็มจำนวนก่อนวัน เปิดเรียนหรือวันสอบ ทั้งนี้ขอให้ท่านตรวจสอบวันกำหนดชำระด้วย  

ทางสถาบันขอแจ้งให้ทราบว่า หากท่านได้จองที่นั่งในชั้นเรียนไว้แล้ว ขอความกรุณาชำระเต็มจำนวนภายในเวลา 7 วัน ก่อนวันเปิดเรียน มิฉะนั้นสถาบันเกอเธ่ขอสงวนสิทธิ์มอบที่นั่งให้กับผู้อื่น

รายละเอียดการโอนเงิน

เนื่องจากสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยมีสถานะพิเศษและไม่มีบัญชีของธนาคารในประเทศไทย ท่านจึงสามารถชำระเป็นเงินสดได้เท่านั้น

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในประเทศไทยได้โดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET โปรดสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการโอนเงินและบัญชีธนาคารของฝ่ายทะเบียนได้ทางอีเมล

ใน การชำระ เงินทุกครั้ง ขอให้ท่านระบุหมายเลขหรือรหัสผู้เรียนหรือผู้เข้าสอบด้วย เพื่อให้เราจัดเก็บได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งขอความกรุณาท่านส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน (ไฟล์สกุล PDF หรือ JPG) มาที่ courses-bangkok@goethe.de เพื่อที่ที่นั่งในชั้นเรียนหรือการสอบของท่านจะได้ไม่ถูกยกเลิก
1. หลักเกณฑ์การรับสมัครทั่วไป
ผู้เรียนที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ผู้เข้าสอบต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป

2. การสอบวัดระดับชั้น
2.1 ผู้สมัครเข้าเรียนใหม่ที่มีความรู้ภาษาเยอรมันมาก่อนจะต้องสอบวัดระดับชั้น ตอนลงทะเบียนเรียน เพื่อว่าทางสถาบันฯ จะได้จัดหาคอร์สที่เหมาะสมกับระดับความรู้ทางภาษาให้ การสอบวัดระดับชั้นจะเป็นการสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์
2.2 ผู้เรียนที่แสดงใบประกาศนียบัตรของสถาบันเกอเธ่ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือผู้เรียนที่เข้าเรียน ณ สถาบันเกอเธ่อย่างประสบความสำเร็จไม่เกิน 12 เดือน (มีใบรับรองการเข้าเรียน) ไม่จำเป็นต้องสอบวัดระดับชั้น

3. ค่าธรรมเนียม และวิธีการชำระเงิน
3.1 ตอนลงทะเบียนเรียนผู้เรียนต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าเล่าเรียน ส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบด้วยเช่นกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งหมดนี้ ต้องชำระเป็นเงินสด(เงินบาทไทย) ตอนลงทะเบียน
3.2 ค่าธรรมเนียมทุกอย่างขึ้นอยู่กับราคา ณ ปัจจุบันที่ระบุอยู่ในระเบียบการของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ค่าหนังสือไม่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน
3.3 ผู้เรียนจะเสียสิทธิเข้าเรียน หรือเข้าสอบ หากไม่ชำระค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมการสอบครบถ้วนก่อนวันเปิดคอร์ส หรือก่อนวันสอบ
3.4 ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ชำระเงินตอนลงทะเบียนดังที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 แต่ต้องการโอนเงินขำระค่าเล่าเรียนหรือค่าสอบจากต่างประเทศ สามารถทำได้โดยการโอนเงินค่าเรียนหรือค่าสอบตามที่สถาบันฯ กำหนดไว้เป็นสกุลเงินยูโรเข้ามาที่บัญชีธนาคารของสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย ผู้โอนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ทางธนาคารเรียกเก็บทั้งหมด หลักเกณฑ์เดียวกันนี้ใช้กับการโอนเงินภายในประเทศเป็นเงินบาทไทยที่เข้ามา ที่บัญชีธนาคารในประเทศไทยของสถาบันเกอเธ่ฯ ทั้งนี้ ขอให้ผู้เรียนสอบถามค่าธรรมเนียมกับทางสถาบันฯ

4. การเปลี่ยนคอร์สเรียน การยกเลิก การบอกเลิก และคอร์สที่ไม่สามารถเปิดได้
4.1 การเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียนพึงกระทำได้ภายในห้าวันแรกของการเปิดคอร์สเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ต้องตามคำแนะนำของฝ่ายลงทะเบียน
4.2 กรณีที่ผู้เรียนเปลี่ยนคอร์สไปเรียนคอร์สที่มีจำนวนชั่วโมงเรียนมากกว่า ผู้เรียนต้องจ่ายส่วนต่างสำหรับคอร์สเรียนที่แพงกว่า ค่าส่วนต่างนี้จะคิดเฉพาะช่วงระยะเวลานับตั้งแต่มีการเปลี่ยนคอร์สเรียน สำหรับคอร์สเรียนที่มีจำนวนชั่วโมงเรียนที่น้อยกว่าผู้เรียนจะได้รับเงินคืน ตามความเหมาะสม
4.3 ในกรณีที่ผู้เรียนยกเลิกการเรียนก่อนวันเปิดคอร์สเรียน ผู้เรียนจะได้รับเงินคืน แต่ต้องถูกหักค่าธรรมเนียมการยกเลิก จำนวน 500 บาท และผู้เรียนจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนแรกเข้า และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนคืน
4.4 ผู้เรียนไม่สามารถย้ายเวลาเรียนระหว่างคอร์สได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
4.5 กรณีที่ยกเลิกการเรียนหลังจากเปิดคอร์ส หรือหลังจากเริ่มสอบ ทางสถาบันฯ จะไม่คืนเงินค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการสอบ หากแต่ในกรณีที่ผู้เรียนต้องเลิกเรียนกลางคันเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ผู้เรียนจำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์ไว้เป็นหลักฐาน และจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนคืนเป็นบางส่วน หรือสามารถใช้เงินค่าเล่าเรียนนี้ในการลงทะเบียนเรียนคอร์สอื่นๆ ได้
4.6 ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครเรียนในชั้นใดน้อยเกินไป ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดชั้นเรียนนั้นๆ และจะคืนเงินค่าเล่าเรียนให้ทั้งหมด

5. การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก และการบอกเลิกการสอบ
5.1 ผู้สอบมีสิทธิแจ้งเปลี่ยนวันสอบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันสอบได้ครั้งเดียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5.2 การเปลี่ยนแปลงวันสอบในระหว่าง 4 ถึง 6 วันก่อนวันสอบหรือยกเลิกการสอบ 4 วันก่อนวันสอบ ผู้สอบต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท
5.3 หลังจากนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวันสอบได้ ผู้สอบจะไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการสอบคืนและสถาบันฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบที่ยังไม่ได้ชำระ โดยใช้หลักเกณฑ์นี้ในกรณีที่ผู้สมัครขาดสอบและการยกเลิกการสอบในกรณีอื่นๆ ด้วย
5.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนและยกเลิกสอบ ผู้สอบต้องชำระค่าธรรมเนียมยกเลิก 500 บาท และจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สอบหรือใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

6. ผลการสอบ
6.1 ผลการสอบสามารถแจ้งให้ทราบได้อย่างช้าที่สุดสามวันทำการโดยสามารถตรวจสอบได้ ทางเว็บไซต์ ผู้ที่สอบผ่านสามารถติดต่อรับใบประกาศได้ด้วยตนเองที่ห้อง
ลงทะเบียนอย่างช้าที่สุดสามวันทำการหลังจากวันสอบ

7. ข้อพึงปฏิบัติของผู้เรียน
7.1 ผู้เรียนและผู้สอบต้องยอมรับและยึดถือปฏิบัติกฏระเบียบการเรียน การสอบและระเบียบข้อบังคับของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย กฏระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการสอบ ขอดูได้ที่ห้องลงทะเบียนเรียน
7.2 หากผู้เรียนกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนหรือผู้เรียนคนอื่นๆ หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้กิจการคอร์สเรียน หรือการสอบที่กำหนดไว้แล้วสะดุดลง ทางสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย มีสิทธิยกเลิกข้อตกลงทันที ทั้งนี้จะมีการกล่าวเตือนผู้เรียนก่อน พร้อมกับมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เลิก หรือละเว้นความประพฤติที่มีผู้ร้องเรียนมา ทางสถาบันฯจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆให้ทั้งสิ้น

8. ขอบเขตความรับผิดชอบของสถาบันเกอเธ่ฯ
8.1 สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
8.2 นอกจากนี้ ทางสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดจากความประมาททั่วไปเช่นกัน และจะชดใช้ความเสียหายหากถึงชีวิต การบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือทุพพลภาพ หรือความเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาของทางสถาบันฯ
8.3 ผู้เรียนไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญา หรือในเรื่องของคดีความ ถ้าเป็นกรณีนอกเหนือที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

9. เหตุสุดวิสัยที่อยู่เหนือการควบคุม
ทางสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผู้เรียนในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือจะไม่รับผิดชอบในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่อยู่เหนือการควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ เหตุการณ์ระเบิด สไตร์ค สงคราม การจลาจล หรือเหตุอื่นๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมดูแลของทางสถาบันฯ

10. การมีผลบังคับใช้
ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่นี้ เป็นฉบับเดียวกับที่เผยแพร่ในหน้าอินเตอร์เนตของสถาบันเกอเธ่ประเทศไทยซึ่ง จะใช้แทนฉบับเดิมทั้งหมด สามารถหาอ่านได้ในห้องต่างๆของสถาบันฯเช่นกัน

11. ผลบังคับของสัญญา
ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือข้อความใดข้อความหนึ่งของเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้ไม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ส่วนอื่นๆที่เหลือก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเนื้อหาและผลบังคับใช้ข้อกำหนดที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งมีเนื้อหาและผลกระทบทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับข้อกำหนดที่ยกเลิกไปแล้วมาก ที่สุด

12. การแปลเป็นภาษาต่างๆ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแปลให้ยึดถือฉบับภาษาเยอรมันเป็นหลัก
 
อัพเดทล่าสุด: 1 ต.ค. 2559
เนื้อหาการเรียน
เป้าหมายของเราคือการเตรียมความพร้อมของท่านในการสื่อสารเป็นภาษาเยอรมันตาม ความต้องการของท่าน ท่านจะได้ฝึกภาษาทั้ง 4 ทักษะ ไม่ว่าจะเป็น พูด ฟัง อ่าน เขียนและไวยากรณ์ ทักษะทางการสื่อสารของท่านจะได้รับการพัฒนาในชั้นเรียนที่สนุกสนานและหลาก หลายไม่ซ้ำซาก ท่านจะมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารกับชาวเยอรมันรวมถึงเรียนรู้เกี่ยว กับประเทศของเรามากขึ้น เนื้อหาการเรียนของสถาบันทันสมัยและมีสื่อการสอนที่กระตุ้นให้ท่านฝึกใช้ ภาษาเยอรมันและก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว สิ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือท่านเรียนภาษาเยอรมันด้วยความสนุกสนาน

ภาษาในชั้นเรียน
ภาษาที่ใช้ในชั้นเรียนตั้งแต่ชั่วโมงแรกคือภาษาเยอรมัน ครูผู้สอนจะปรับใช้ภาษาให้เข้ากับระดับความรู้ของผู้เรียนแต่ละท่าน วิธีการนี้ทำให้ท่านได้ฝึกการฟังภาษาเยอรมันตั้งแต่แรกเลย

พึงระวัง: ในชั้นเรียนการเรียนอ่านและเขียนตัวอักษรละติน ครูผู้สอนจะใช้ภาษาไทยในการอธิบายเป็นส่วนใหญ่

           
เวลาเรียน 
 
เราเปิดสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ โดยมีเวลาเรียนดังนี้
รอบเช้า 08:30 ถึง 12:00
รอบบ่าย 13:00 ถึง 16:30
รอบเย็น 18:00 ถึง 19:30

ในชั้นเรียนรอบเช้าและรอบเย็น จะมีช่วงเวลาพักระหว่าง 10:00 - 10:30 และ 14:30 - 15:00
เกสต์เฮาส์และโรงแรมที่อยู่ใกล้กับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 
วันแรกของการเรียน

เพื่อให้การเรียนในวันแรกของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น ท่านสามารถดูคำแนะนำและข้อมูลสำคัญได้ที่นี่
กลุ่มผู้เรียน                           
เพื่อนร่วมชั้นของท่านส่วนใหญ่เป็นชาวไทย จำนวนนักเรียนจะต่างกันไปตามชั้นเรียน จำนวนผู้เรียนในชั้นเรียนเร่งรัดพิเศษอยู่ที่ประมาณ 14 คน ส่วนชั้นเรียนรอบเย็น 13 คนและชั้นเรียนรอบสุดสัปดาห์ 16 คน ในชั้นเรียนหนึ่งจะมีผู้เรียนมากสุด 20 คน
 
การซ้ำชั้น                  
นักเรียนที่ต้องการจะเรียนซ้ำชั้นเดิมเพื่อให้ภาษาเยอรมันของตัวเองแน่นขึ้น จะได้รับส่วนลดสำหรับค่าเล่าเรียน 50% ทั้งนี้จะต้องลงทะเบียนต่อจากชั้นเรียนเดิมเลยทันที
 
การเปลี่ยนหรือบอกยกเลิกชั้นเรียน          
ท่านสามารถขอเปลี่ยนชั้นเรียนได้ภายใน 5 วันแรกหลังจากได้ปรึกษากับครูผู้สอนและห้องทะเบียนแล้ว ในกรณีที่ท่านบอกเลิกก่อนวันเปิดเรียน ท่านจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนคืน โดยหักค่าธรรมเนียมสำหรับการบอกเลิก 500 บาท ส่วนค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ หากท่านบอกเลิกหลังวันเปิดเรียน ทางสถาบันจะไม่คืนค่าเล่าเรียนให้ กรุณาศึกษาข้อ 4 ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของทางสถาบัน

การสอบถามความก้าวหน้าในการเรียน    
ในกรณีของผู้สมัครที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ทางสถาบันจะแจ้งข้อมูลให้กับผู้สมัครเองโดยตรง กรณีต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นผู้เรียนจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ห้องลงทะเบียน
 
คณาจารย์                             
อาจารย์ของท่านมีทั้งชาวไทยที่มีความรู้ด้านภาษาเยอรมันระดับดีเยี่ยมและชาว เยอรมันเจ้าของภาษา ท่านจะได้เรียนภาษาเยอรมันจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์มานาน รวมถึงอาจารย์รุ่นใหม่ที่ได้รับการอบรม
การเรียนการสอนมาเป็นพิเศษเช่นกัน รูปแบบการสอนของคณาจารย์ทุกท่านเป็นแบบสมัยใหม่ และใช้วิธีการฝึกใช้ภาษาที่หลากหลาย ทุกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะ ภาษาต่างประเทศและเข้าร่วมการอบรมการสอนอย่างสม่ำเสมอ

เนื้อหาการเรียน                               
เป้าหมายของเราคือการเตรียมความพร้อมของท่านในการสื่อสารเป็นภาษาเยอรมันตาม ความต้องการของท่าน ท่านจะได้ฝึกภาษาทั้ง 4 ทักษะ ไม่ว่าจะเป็น พูด ฟัง อ่าน เขียนและไวยากรณ์ ทักษะทางการสื่อสารของท่านจะได้รับการพัฒนาในชั้นเรียนที่สนุกสนานและหลาก หลายไม่ซ้ำซาก ท่านจะมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารกับชาวเยอรมันรวมถึงเรียนรู้เกี่ยว กับประเทศของเรามากขึ้น เนื้อหาการเรียนของสถาบันทันสมัยและมีสื่อการสอนที่กระตุ้นให้ท่านฝึกใช้ ภาษาเยอรมันและก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว สิ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือท่านเรียนภาษาเยอรมันด้วยความสนุกสนาน
 
ใบรับรองการเข้าเรียน                    
หลังจบคอร์ส ท่านจะได้รับใบรับรองการเข้าเรียนในกรณีที่ท่านเข้าเรียนร้อยละ 70 ของเวลาเรียนทั้งหมด ใบรับรองการเข้าเรียนนนี้ไม่ใช่ประกาศนียบัตรความสามารถทางภาษา และอาจารย์ประจำคอร์สเป็นผู้ประเมินผลการเรียน
 
ภาษาในชั้นเรียน                 
ภาษาที่ใช้ในชั้นเรียนตั้งแต่ชั่วโมงแรกคือภาษาเยอรมัน ครูผู้สอนจะปรับใช้ภาษาให้เข้ากับระดับความรู้ของผู้เรียนแต่ละท่าน วิธีการนี้ทำให้ท่านได้ฝึกการฟังภาษาเยอรมันตั้งแต่แรกเลย
พึงระวัง ในชั้นเรียนการเรียนอ่านและเขียนตัวอักษรละติน ครูผู้สอนจะใช้ภาษาไทยในการอธิบายเป็นส่วนใหญ่
 
ระดับชั้นเรียน                                  
ชั้นเรียนของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยอ้างอิงตามกรอบความตกลงร่วมกันของสภายุโรปทางด้านภาษา (GER) เริ่มจากระดับ A1 ไปจนถึงระดับ C2 ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ระดับข้างต้นนี้ยังแบ่งย่อยต่อไปอีกตามระยะเวลาของชั้นเรียนนั้นๆ และตามความเร็วของผู้เรียนอีกด้วย
 
ระบบชั้นเรียนที่เป็นสากล   
ชั้นเรียนและการสอบภาษาเยอรมันของสถาบันเกอเธ่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก ทุกชั้นเรียนออกแบบให้สอดรับกันอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ท่านสามารถเรียนต่อในระดับจากชั้นเรียนล่าสุดของท่าน สถาบันเกอเธ่ยึดหลักนี้ทั่วโลก และทุกระดับชั้น
 
รายละเอียดชั้นเรียน           
สถาบันจัดเปิดสอน
ชั้นเรียนเร่งรัดพิเศษ จำนวน 80 คาบ ระยะเวลา 4 สัปดาห์
ชั้นเรียนเร่งรุด        จำนวน 80 คาบ ระยะเวลา 10 สัปดาห์ และ
ชั้นเรียนธรรมดา      จำนวน 40 คาย ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ซึ่งมีทั้งรอบเย็นและ สุดสัปดาห์

 
อายุต่ำสุดของผู้เรียน                       
อายุต่ำสุดของผู้เรียนในแต่ละชั้นคือ 16 ปี หากเป็นชั้นเรียนพิเศษที่จัดสำหรับนักเรียนมัธยม (ส่วนใหญ่คือช่วงปิดเทอม) อายุต่ำสุดจะอยู่ที่ 14 ปี จากสถิติในปี พ.ศ. 2557 สามารถแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามอายุได้ดังนี้
  • 18 ปี หรือ ต่ำกว่า    คิดเป็นร้อยละ 23
  • 19 ถึง 25 ปี          คิดเป็นร้อยละ 34
  • 26 ถึง 35 ปี          คิดเป็นร้อยละ 23
  • 36 ถึง 45 ปี          คิดเป็นร้อยละ 15
  • 45 ปี หรือมากกว่า   คิดเป็นร้อยละ 5