หลักสูตรเฉพาะด้าน

Goethe-Institut Deutsche Sprache Foto: Getty Images/Juice Images

หลักสูตรการเรียนตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาเฉพาะทาง

เรามีหลักสูตรที่หลากหลายที่มีหัวข้อแตกต่างกัน
ณกำลังหาหลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับบริษัทหรือต้องการเรียนภาษาเยอรมันในกลุ่มย่อย

สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรโรมัน สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยมีหลักสูตรการเรียนที่ผสมผสานการเรียนภาษาและการสอนอ่านและเขียน ภาษาโรมันเข้าไว้ด้วยกัน

หลักสูตรการเรียนนี้เหมาะอย่างยิ่ง
  • สำหรับผู้เรียนที่ยังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรโรมันไม่เพียงพอ
  • และผู้เรียนที่เพิ่งเริ่มอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาโรมันได้ แต่ยังอ่านและเขียนได้ช้า
ประเภทชั้นเรียน หลักสูตรเร่งรัดพิเศษ รอบบ่าย 
ระยะเวลา 4 สัปดาห์
จำนวนครั้ง 5 ครั้งต่อสัปดาห์ (4 คาบคิดเป็น 1 ครั้ง)
จำนวนคาบเรียน (คาบละ 45 นาที) คาบ
ราคา 8,900 บาท
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 สถาบันเกอเธ่ได้เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1-1 ถึงระดับ A1-4 สำหรับผู้ใหญ่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ     สิรินธรไทย-เยอรมัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ สำหรับชั้นเรียนตอนเย็นเวลา 18.00 - 19.30 น. ตลอดทั้งปีดังนี้ 
  • หลักสูตรธรรมดา เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม (40 คาบ)
  • หลักสูตรธรรมดา เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม (40 คาบ)
  • หลักสูตรเร่งรุด เดือนมิถุนายน (40 คาบ) และกรกฎาคม (40 คาบ)
  • หลักสูตรธรรมดา เดือนกันยายนถึงตุลาคม (40 คาบ)
  • หลักสูตรธรรมดา เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม (40 คาบ)
*หนึ่งคาบคิดเป็น 45 นาที นอกจากหลักสูตรภาษาเยอรมันแล้ว ทางสถาบันเกอเธ่ยังได้จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม เช่น ภาพยนตร์เยอรมันยามบ่าย งานแนะแนวศึกษาต่อเยอรมนี เป็นต้น

ตารางเรียนปี 2562

22.01 - 26.02. (อ/พฤ) เวลาเรียน 16.30-19.45 น. ลงทะเบียน 3 - 21.01
5.03. - 4.04.(อ/พฤ) เวลาเรียน 16.30-19.45 น. ลงทะเบียน 22.01 - 4.03
20.08. - 19.09. (อ/พฤ) เวลาเรียน 16.30-19.45 น. ลงทะเบียน 4.06 - 19.08
8.10. - 7.11. (อ/พฤ) เวลาเรียน 16.30-19.45 น. ลงทะเบียน 20.08 - 07.10

คอร์สเรียนภาคฤดูร้อน 2562
1.05. - 15.05. (จ - ศ) เวลาเรียน 15.00-18.15 น. ลงทะเบียน 18 - 30.04
3.06. - 14.06. (จ - ศ) เวลาเรียน 15.00-18.15 น. ลงทะเบียน 2 - 30.05

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเกอเธ่ (สำนักงานย่อย) ชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 14.30-17.00 น.

E-mail: panupong.chantawat@bangkok.goethe.org
ทางสถาบันยังสามารถจัดหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ทางสถาบันยินดีเปิดคอร์สสอนกลุ่มย่อยตามความต้องการของท่าน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ฝ่ายลงทะเบียนและรับสมัคร
นอกจากหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้แล้วทางสถาบันยังสามารถจัดหลักสูตรที่เหมาะสม ให้แก่พนักงานในบริษัทของท่านได้เช่น ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจ ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งใน และ นอกสถานที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ฝ่ายลงทะเบียนและรับสมัคร