หลักสูตรเฉพาะด้าน

หลักสูตรเฉพาะด้าน © Supachai Saingam

หลักสูตรการเรียนตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาเฉพาะทาง

เรามีหลักสูตรที่หลากหลายที่มีหัวข้อแตกต่างกัน กำลังหาหลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับบริษัทหรือต้องการเรียนภาษาเยอรมันในกลุ่มย่อย

ชั้นเรียนประเภทนี้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบของสถาบันเกอเธ่ที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติได้อย่างตรงจุด ท่านจะคุ้นเคยกับข้อสอบทั้งที่เป็นส่วนปรนัย อัตนัยและสอบปากเปล่าโดยการฝึกทำตัวอย่างข้อสอบ และรู้เคล็ดลับการทำข้อสอบอีกด้วย 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างยุโรปตอนกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเรื่องที่ท้าทาย แนวความคิดที่แตกต่างรูปแบบการสื่อสาร รวมถึงการจัดการกับเรื่องที่ไม่คาดคิดและอื่นๆ ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างคนไทยและคนเยอรมันมีความยากมากขึ้น

คุณต้องการเตรียมความพร้อมให้ทีมของคุณในการทำงานร่วมกันระหว่างสองวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ข้อเสนอของเราคือ
 • ผู้ฝึกการอบรมการทำงานต่างวัฒนธรรมที่มีใบประกาศรับรองจากหอการค้าและอุตสาหกรรม
 • การอบรมด้านรูปแบบการติดต่อสื่อสารและการจัดการกับปัญหา
 • กลยุทธ์และเครื่องมือสำหรับการสื่อสารระหว่างสองวัฒนธรรมให้ประสบผลสำเร็จ
 • การเรียนภาษาเยอรมันฉบับเร่งรัด 
ด้วยประสบการณ์การทำงานระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีกว่า
60 ปี สามารถการันตีความสำเร็จได้ การฝึกอบรมดังกล่าวสามารถปรับได้ตามความต้องการของคุณ
 
สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรโรมัน สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยมีหลักสูตรการเรียนที่ผสมผสานการเรียนภาษาและการสอนอ่านและเขียน ภาษาโรมันเข้าไว้ด้วยกัน

หลักสูตรการเรียนนี้เหมาะอย่างยิ่ง
 • สำหรับผู้เรียนที่ยังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรโรมันไม่เพียงพอ
 • และผู้เรียนที่เพิ่งเริ่มอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาโรมันได้ แต่ยังอ่านและเขียนได้ช้า
ประเภทชั้นเรียน หลักสูตรเร่งรัดพิเศษ รอบบ่าย 
ระยะเวลา 4 สัปดาห์
จำนวนครั้ง 5 ครั้งต่อสัปดาห์ (4 คาบคิดเป็น 1 ครั้ง)
จำนวนคาบเรียน (คาบละ 45 นาที) คาบ
ราคา 8,900 บาท
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 สถาบันเกอเธ่ได้เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1-1 ถึงระดับ A1-4 สำหรับผู้ใหญ่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ สิรินธรไทย-เยอรมัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นอกจากหลักสูตรภาษาเยอรมันแล้ว ทางสถาบันเกอเธ่ยังได้จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม เช่น ภาพยนตร์เยอรมันยามบ่าย งานแนะแนวศึกษาต่อเยอรมนี เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
E-mail: panupong.chantawat@goethe.de
ทางสถาบันยังสามารถจัดหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ทางสถาบันยินดีเปิดคอร์สสอนกลุ่มย่อยตามความต้องการของท่าน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ฝ่ายลงทะเบียนและรับสมัคร
นอกจากหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้แล้วทางสถาบันยังสามารถจัดหลักสูตรที่เหมาะสม ให้แก่พนักงานในบริษัทของท่านได้เช่น ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจ ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งใน และ นอกสถานที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ฝ่ายลงทะเบียนและรับสมัคร

สำหรับหน่วยงานและบริษัท

เพื่อช่วยให้ท่านมีแรงงานเฉพาะทางที่จะส่งไปประจำยังหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ ในเยอรมนี เรามีชั้นเรียนคุณภาพสูง ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนภาษาเยอรมันที่กรุงเทพ ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับแรงงานเฉพาะทางด้านการบริการสุขภาพและดูแลผู้ป่วย

กฎหมายการย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศของแรงงานเฉพาะทางช่วยให้แรงงานเฉพาะทางยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงานและได้งานในเยอรมนีได้ง่ายขึ้น แรงงานเหล่านี้รวมไปถึงแรงงานเฉพาะทางด้านการบริการสุขภาพและดูแลผู้ป่วย ความรู้ภาษาเยอรมันในระดับ B2 มักจะจำเป็นต่อการขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าประเภทนี้ ซึ่งอาจแสดงหลักฐานเป็นประกาศนียบัตร “Goethe-Zertifikat B2” ได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องมี เช่น ใบรับรองเทียบวุฒิวิชาชีพ สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับขอวีซ่าได้ที่ สถานทูตเยอรมันประจำกรุงเทพฯ  
 
สถาบันเกอเธ่เปิดสอนภาษาเยอรมันทั่วไปตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับ C1 ขณะนี้ไม่ได้มีการเปิดชั้นเรียนพิเศษสำหรับแรงงานเฉพาะทางด้านการบริการสุขภาพและดูแลผู้ป่วยที่ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ แต่ทางสถาบันทำงานเปิดให้เอเจนซีสามารถจองชั้นเรียนและสอบวัดระดับความรู้เป็นกลุ่มได้ 
 
หากคุณต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อการย้ายถิ่นฐานไปทำงานในเยอรมนี ในขั้นตอนแรก คุณสามารถเลือกได้สองทาง ได้แก่
 • คุณสามารถลงเรียนภาษาเยอรมัน (ตามชั้นเรียนปกติ)จนถึงระดับที่กำหนดไว้ ทางสถาบันมีรูปแบบการเรียนการสอนและช่วงเวลาให้เลือกอย่างหลากหลาย ระหว่างเรียนที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย คุณสามารถใช้บริการของสถาบันได้ เช่น ห้องสมุด ข้อควรระวังก็คือ ในชั้นเรียนระดับที่สูงขึ้นไป (เช่น ระดับ B2) บางครั้งอาจไม่มีเปิดสอน เช่น หลักสูตรช่วงเย็นและหลักสูตรเร่งรัดพิเศษในวันจันทร์ถึงศุกร์ ทั้งนี้ คุณจะต้องเตรียมคุณสมบัติด้านอื่นๆ ให้พร้อมด้วยตนเอง (เช่น การขอรับรองเทียบวุฒิวิชาชีพ การหางาน และหลักฐานแสดงสถานะทางการเงินที่เพียงพอ สำหรับกรณีการขอวีซ่าหางาน) ทางสถาบันช่วยเหลือได้เพียงให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัย ส่วนการจัดการและยื่นเอกสาร การยื่นคำร้อง ฯลฯ คุณจะต้องดำเนินการเอง 
 • คุณสามารถทำสัญญากับบริษัทเอเจนซีเฉพาะ ที่ช่วยเหลือคุณด้านการขอวีซ่า การขอรับรองวุฒิและการหางาน ในระหว่างที่คุณเรียนภาษาเยอรมัน โปรดคำนึงว่า คุณควรเปรียบเทียบข้อเสนอจากหลายบริษัท (ระยะเวลาของโปรแกรมนานเท่าใด เอเจนซีมีประสบการณ์อย่างไรบ้าง ใครมีหน้าที่ดูแลขั้นตอนใด ใครเป็นผู้ช่วยจัดหางาน) และคุณควรเลือกทำสัญญากับเอเจนซีที่เชื่อถือได้และแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนของโปรแกรมเป็นไปได้จริง โดยทั่วไป ทางสถาบันไม่สามารถให้คำแนะนำในการเลือกเอเจนซีได้  
การเรียนนั้นต้องอาศัยการทุ่มเทเวลาและความตั้งใจ คุณควรวางแผนเวลาให้เพียงพอสำหรับการเรียนให้ได้ความรู้จนถึงระดับ B2 สำหรับหลักสูตรเร่งรัดพิเศษ ทางสถาบันกำหนดระยะเวลาการเรียนไว้อย่างน้อย 10 ถึง 12 เดือน นอกจากนี้ การเรียนภาษายังหมายความถึงการทบทวนบทเรียน การทำการบ้านและการเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนและหลังชั้นเรียน คุณควรฝึกและฟังภาษาเยอรมันให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้ ทางสถาบันมีสื่อสำหรับเรียนด้วยตนเองให้บริการฟรีที่ห้องสมุดหรือออนไลน์

คุณเป็นคนหนี่งที่มีอาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการทำงานในประเทศเยอรมนีหรือไม่  คุณสามารถติดต่อบริการให้คำปรึกษารายบุคคลและเราพร้อมที่จะหาคำตอบด้วยกันกับคุณ

 
เว็บไซต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจเป็นประโยชน์
 • www.goethe.de/ins/th/de/spr/mag/21710878.html – ตัวอย่างคอร์สภาษาเยอรมันสำหรับบริษัท/องค์กร ที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 
 • www.make-it-in-germany.com – เว็บไซต์ของรัฐบาลเยอรมนี รวบรวมข้อมูลสำหรับแรงงานเฉพาะทางจากต่างประเทศ รวมทั้ง มีสื่อคลิปวิดีโอเกี่ยวกับกฎหมายการย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศของแรงงานเฉพาะทาง (พร้อมคำบรรยายใต้ภาพในภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย): www.youtube.com/watch?v=Jlqy6_l4w4k และ www.youtube.com/watch?v=RkZXCkj8s9Y&t=15s
 • www.anerkennung-in-deutschland.de – แหล่งรวมข้อมูลของรัฐบาลเยอรมนีเกี่ยวกับการรับรองวุฒิวิชาชีพจากต่างประเทศ 
 • www.anabin.kmk.org – แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ
 • www.goethe.de/mwnd - แหล่งรวมข้อมูล „Mein Weg nach Deutschland“ (เส้นทางสู่เยอรมนี) โดยสถาบันเกอเธ่