หลักสูตรเฉพาะด้าน

หลักสูตรเฉพาะด้าน © Supachai Saingam

หลักสูตรการเรียนตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาเฉพาะทาง

เรามีหลักสูตรที่หลากหลายที่มีหัวข้อแตกต่างกัน กำลังหาหลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับบริษัทหรือต้องการเรียนภาษาเยอรมันในกลุ่มย่อย

ชั้นเรียนประเภทนี้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบของสถาบันเกอเธ่ที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติได้อย่างตรงจุด ท่านจะคุ้นเคยกับข้อสอบทั้งที่เป็นส่วนปรนัย อัตนัยและสอบปากเปล่าโดยการฝึกทำตัวอย่างข้อสอบ และรู้เคล็ดลับการทำข้อสอบอีกด้วย 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คอร์สใหม่ของเรา „Start 1“ มุ่งเน้นที่จะพิชิตการสอบ A1 อย่างรวดเร็วที่สุด ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนภาษาเยอรมันทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ในเวลา 8 สัปดาห์ (ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ 4 คาบต่อวัน) นอกจากนั้นคุณจะได้เรียนรู้ลักษณะข้อสอบและใช้เทคนิคพิชิตข้อสอบอย่างมั่นใจ หลังจากจบคอร์สเรียนคุณจะพร้อมเข้าสอบ „Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1“ได้ในวันรุ่งขึ้น การสอบครั้งแรกนี้ฟรีสำหรับคุณ 1 ครั้ง

ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ:
 • ราคาสุดคุ้ม 19,900 บาท
 • ราคานี้รวมค่าสอบด้วย
 • เรียนเร็ว 8 สัปดาห์
 • การสอนแบบมืออาชีพ
 • ครูผู้สอนมีประสบการณ์ทั้งด้านการสอนและการคุมสอบ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างยุโรปตอนกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเรื่องที่ท้าทาย แนวความคิดที่แตกต่างรูปแบบการสื่อสาร รวมถึงการจัดการกับเรื่องที่ไม่คาดคิดและอื่นๆ ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างคนไทยและคนเยอรมันมีความยากมากขึ้น

คุณต้องการเตรียมความพร้อมให้ทีมของคุณในการทำงานร่วมกันระหว่างสองวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ข้อเสนอของเราคือ
 • ผู้ฝึกการอบรมการทำงานต่างวัฒนธรรมที่มีใบประกาศรับรองจากหอการค้าและอุตสาหกรรม
 • การอบรมด้านรูปแบบการติดต่อสื่อสารและการจัดการกับปัญหา
 • กลยุทธ์และเครื่องมือสำหรับการสื่อสารระหว่างสองวัฒนธรรมให้ประสบผลสำเร็จ
 • การเรียนภาษาเยอรมันฉบับเร่งรัด 
ด้วยประสบการณ์การทำงานระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีกว่า
60 ปี สามารถการันตีความสำเร็จได้ การฝึกอบรมดังกล่าวสามารถปรับได้ตามความต้องการของคุณ
 
สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรโรมัน สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยมีหลักสูตรการเรียนที่ผสมผสานการเรียนภาษาและการสอนอ่านและเขียน ภาษาโรมันเข้าไว้ด้วยกัน

หลักสูตรการเรียนนี้เหมาะอย่างยิ่ง
 • สำหรับผู้เรียนที่ยังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรโรมันไม่เพียงพอ
 • และผู้เรียนที่เพิ่งเริ่มอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาโรมันได้ แต่ยังอ่านและเขียนได้ช้า
ประเภทชั้นเรียน หลักสูตรเร่งรัดพิเศษ รอบบ่าย 
ระยะเวลา 4 สัปดาห์
จำนวนครั้ง 5 ครั้งต่อสัปดาห์ (4 คาบคิดเป็น 1 ครั้ง)
จำนวนคาบเรียน (คาบละ 45 นาที) คาบ
ราคา 8,900 บาท
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 สถาบันเกอเธ่ได้เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1-1 ถึงระดับ A1-4 สำหรับผู้ใหญ่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ สิรินธรไทย-เยอรมัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ สำหรับชั้นเรียนตอนเย็นเวลา 18.00 - 19.30 น. ตลอดทั้งปีดังนี้ 
 
 • หลักสูตรธรรมดา เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม (40 คาบ)
 • หลักสูตรธรรมดา เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม (40 คาบ)
 • หลักสูตรเร่งรุด เดือนมิถุนายน (40 คาบ) และกรกฎาคม (40 คาบ)
 • หลักสูตรธรรมดา เดือนกันยายนถึงตุลาคม (40 คาบ)
 • หลักสูตรธรรมดา เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม (40 คาบ)
*หนึ่งคาบคิดเป็น 45 นาที นอกจากหลักสูตรภาษาเยอรมันแล้ว ทางสถาบันเกอเธ่ยังได้จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม เช่น ภาพยนตร์เยอรมันยามบ่าย งานแนะแนวศึกษาต่อเยอรมนี เป็นต้น

ตารางเรียนปี 2563

A1-1 วันอังคาร และ พฤหัสบดี 14.00-17.30 น.
A1-2 วันอังคาร และ พฤหัสบดี 14.00-17.30 น.
A1-3 วันอังคาร และ พฤหัสบดี 14.00-17.30 น.
A1-4 วันอังคาร และ พฤหัสบดี 14.00-17.30 น.

เรียนระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน 2563
สมัครผ่านอีเมลได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 10 สิงหาคม 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเกอเธ่ (สำนักงานย่อย) ชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 14.30-17.00 น.

E-mail: panupong.chantawat@goethe.de
ทางสถาบันยังสามารถจัดหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ทางสถาบันยินดีเปิดคอร์สสอนกลุ่มย่อยตามความต้องการของท่าน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ฝ่ายลงทะเบียนและรับสมัคร
นอกจากหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้แล้วทางสถาบันยังสามารถจัดหลักสูตรที่เหมาะสม ให้แก่พนักงานในบริษัทของท่านได้เช่น ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจ ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งใน และ นอกสถานที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ฝ่ายลงทะเบียนและรับสมัคร
เพื่อช่วยให้ท่านมีแรงงานเฉพาะทางที่จะส่งไปประจำยังหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ ในเยอรมนี เรามีชั้นเรียนคุณภาพสูง ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนภาษาเยอรมันที่กรุงเทพ ข้อมูลเพิ่มเติม