ปุ่มลัด:
ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นรอง (Alt 3)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)
 Blended Learning© goethe-Institut

Blended Learning

หากคุณต้องการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานในการเรียนสูง พร้อมทั้งต้องการเรียนจากที่บ้านบ้าง สถานที่อื่น ๆ บ้าง แล้วยังต้องการกำหนดเวลาเรียนเองด้วย ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากทิ้งข้อดีของการเรียนแบบกลุ่ม การเรียนแบบ BLENDED LEARNING จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ


จุดเด่นของหลักสูตร

BLENDED LEARNING คือทางเลือกในอุดมคติของผู้ที่ต้องการเรียนภาษาเยอรมันอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีเวลาเดินทางมาเรียนที่สถาบันเกอเธ่บ่อย ๆ  แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากเรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียว

หลักสูตร BLENDED LEARNING ได้รวมข้อดีของการเรียนทั้งสองแบบเอาไว้ ทั้งการเรียนอย่างเข้มข้นในห้องเรียนสด และการเรียนออนไลน์ที่มีความยืดหยุ่นสูง การเรียนแบบนี้จะทำให้คุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น ซึ่งในขณะนี้สถาบันเกอเธ่มีคอร์ส BLENDED LEARNING ตั้งแต่ระดับ A1 ขึ้นไป 


รายละเอียดหลักสูตร

 • คอร์สละ 10 สัปดาห์
 • คอร์สละ 50 คาบ (คาบละ 45 นาที) แบ่งเป็น 30 คาบในห้องเรียนสด และเรียนออนไลน์ 20 คาบ
 • มีครูผู้สอนช่วยเหลือและให้คำแนะนำตลอดหลักสูตร 

 @ Goethe-Institut

คลาสเรียนสด 

 • เรียนในห้องเรียนสดที่สถาบันเกอเธ่ สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง (วันอังคารหรือวันพฤหัสบดี) หรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์ (วันอาทิตย์) 
 • เรียนเนื้อหาต่าง ๆ ควบคู่กับไวยากรณ์ และฝึกฝนทักษะการพูดร่วมกับผู้เรียนคนอื่น ๆ เป็นภาษาเยอรมัน 
 • เรียนเป็นกลุ่ม 8 – 18 คน และช่วยกันเตรียมพร้อมสำหรับบทเรียนออนไลน์ครั้งต่อไป

บทเรียนออนไลน์

 • หลักจากเรียนในห้องสด จะเป็นการเรียนด้วยแบบฝึกหัดออนไลน์บนแพลตฟอร์มของสถาบันเกอเธ่ ผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาและสถานที่ในการเรียนในแต่ละสัปดาห์ได้เอง
 • ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และการฟัง ด้วยแบบฝึกหัดมัลติมีเดีย จัดทำโดยมืออาชีพ ซึ่งผู้เรียนสามารถทบทวนหรือทำแบบฝึกหัดซ้ำได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
 • เรียนด้วยกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนคนอื่น ๆ ผ่านแชทและเว็บบอร์ด
 • ผู้สอนเป็นผู้มอบหมายบทเรียนใหม่และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
 • เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนสดครั้งต่อไป


คุณสมบัติของผู้เรียน

 • ชอบใช้กับคอมพิวเตอร์และมีอินเทอร์เน็ต
 • มีเวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการเรียนออนไลน์
 • ชอบเรียนด้วยตนเองและสามารถรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนที่ได้รับมอบหมาย
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี (เนื่องจากภาษาที่ใช้ช่วยเหลือในโปรแกรมการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ) 


คำถามที่พบบ่อย

คุณจะต้องทำแบบฝึกหัดในบทเรียนออนไลน์ให้ได้ร้อยละ 70 ของทั้งหมด และมาเข้าเรียนห้องเรียนสดให้ครบร้อยละ 70 ด้วยเช่นกัน คุณจึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าเรียนในตอนท้ายของคอร์ส
ไม่มีหนังสือเรียน บทเรียนทั้งหมดอยู่ในห้องเรียนออนไลน์ ผู้เรียนจะได้รับใบงานเอกสารเพิ่มเติมในห้องเรียนสดที่สถาบันเกอเธ่
ผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกหัดออนไลน์ส่วนใหญ่ได้บนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน แต่ก็ยังต้องใช้คอมพิวเตอร์พีซีหรือโน้ตบุ้กสำหรับแบบฝึกหัดบางส่วน ดังนั้นจึงสามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้หากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นของตนเอง อย่างไรก็ดีทางสถาบันเกอเธ่แนะนำให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์พีซีหรือโน้ตบุ๊กในการเรียน แต่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องนำอุปกรณ์ใด ๆ ของตนเองมาใช้ในห้องเรียนสด
ส่งอีเมล์ไปยังผู้สอนของคุณ ผู้สอนจะตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง
คุณสามารถเขียนปัญหาและคำถามของคุณในกระทู้ถามตอบของผู้เรียน ผู้สอบจะตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง 
คุณอาจจะมีปัญหาในห้องเรียนสดครั้งถัดไป เพราะว่าบทเรียนออนไลน์จะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับห้องเรียนสดในครั้งถัดไป ทางที่ดีควรทำแบบฝึกหัดไปก่อนให้ได้มากที่สุด
ทุกๆ ทักษะที่ถูกทดสอบในการสอบนั้น จะได้รับการฝึกฝนตลอดระยะเวลาการเรียน แต่คุณอาจจะต้องทำความรู้จักรูปแบบของข้อสอบ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสอบได้บนเว็บไซต์
ไม่ได้ สามารถทำการสมัครและสอบวัดระดับภาษาได้ที่สถาบันเกอเธ่เท่านั้น
ไม่ได้ ในขณะนี้สามารถสมัครและชำระเงินได้ที่สถาบันเกอเธ่เท่านั้น
สามารถย้ายได้ แต่ทางสถาบันเกอเธ่แนะนำให้ทำข้อสอบวัดระดับอีกครั้ง เพื่อหาคอร์สที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากการแบ่งเนื้อหาการเรียนของคอร์สแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน