หลักสูตรเตรียมสอบ
A1-B2

หลักสูตรเตรียมสอบ A1

3 สัปดาห์
3 ครั้งต่อสัปดาห์ 2 คาบเรียนต่อวัน
จำนวน 22 คาบเรียน 1 คาบเรียน = 45 นาที
ระดับที่เปิดสอน A1
จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 18 คน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ-สอบถามและลงทะเบียนเรียน

หากท่านสนใจชั้นเรียนภาษาของเราหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีช่วยเหลือท่าน

ข้อมูลระดับชั้น A1 ถึง C2

ชั้นเรียนภาษาเยอรมันของเรายึดตามกรอบตกลงร่วมกันของสภายุโรปทางด้านภาษา

การสอบ

คุณต้องการหลักฐานรับรองที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกสำหรับภาษาเยอรมันของคุณใช่ไหม สถาบันของเราจัดสอบภาษาเยอรมันในทุกระดับตามตามกรอบความตกลงร่วมกันของสภายุโรปทางด้านภาษา (GER) ตั้งแต่ระดับ A1 (เริ่มต้น) จนถึง ระดับ C2 ซึ่งเป็นระดับภาษาที่สูงสุด