ค้นหาหลักสูตร ตารางเรียนและราคา

ต้องการเรียนภาษาเยอรมัน เรามีหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับคุณ
หลักสูตร ระดับชั้น ตารางเรียน สถานที่เรียน ราคา

หลักสูตรการสะกดคำเร่งรัดพิเศษ

4 สัปดาห์ * A B C 22.07.2019 - 20.08.2019
จ. 13.00 น. - 16.30 น.
อ. 13.00 น. - 16.30 น.
พ. 13.00 น. - 16.30 น.
พฤ. 13.00 น. - 16.30 น.
ศ. 13.00 น. - 16.30 น.
สถาบันเกอเธ่ 9.300 บาท ถัดไป

หลักสูตรการสะกดคำเร่งรัดพิเศษ

4 สัปดาห์ * A B C 22.08.2019 - 18.09.2019
จ. 13.00 น. - 16.30 น.
อ. 13.00 น. - 16.30 น.
พ. 13.00 น. - 16.30 น.
พฤ. 13.00 น. - 16.30 น.
ศ. 13.00 น. - 16.30 น.
สถาบันเกอเธ่ 9.300 บาท ถัดไป

หลักสูตรการสะกดคำเร่งรัดพิเศษ

4 สัปดาห์ * A B C 20.09.2019 - 18.10.2019
จ. 13.00 น. - 16.30 น.
อ. 13.00 น. - 16.30 น.
พ. 13.00 น. - 16.30 น.
พฤ. 13.00 น. - 16.30 น.
ศ. 13.00 น. - 16.30 น.
สถาบันเกอเธ่ 9.300 บาท ถัดไป

หลักสูตรการสะกดคำเร่งรัดพิเศษ

4 สัปดาห์ * A B C 22.10.2019 - 19.11.2019
จ. 13.00 น. - 16.30 น.
อ. 13.00 น. - 16.30 น.
พ. 13.00 น. - 16.30 น.
พฤ. 13.00 น. - 16.30 น.
ศ. 13.00 น. - 16.30 น.
สถาบันเกอเธ่ 9.300 บาท ถัดไป

หลักสูตรการสะกดคำเร่งรัดพิเศษ

4 สัปดาห์ * A B C 21.11.2019 - 19.12.2019
จ. 13.00 น. - 16.30 น.
อ. 13.00 น. - 16.30 น.
พ. 13.00 น. - 16.30 น.
พฤ. 13.00 น. - 16.30 น.
ศ. 13.00 น. - 16.30 น.
สถาบันเกอเธ่ 9.300 บาท ถัดไป

หลักสูตรธรรมดารอบเย็น

10 สัปดาห์ A1.1 22.07.2019 - 02.10.2019
จ. 18.00 น. - 19.30 น.
พ. 18.00 น. - 19.30 น.
สถาบันเกอเธ่ 4.700 บาท ถัดไป

หลักสูตรเร่งรัดพิเศษ

4 สัปดาห์ A1.1 22.07.2019 - 20.08.2019
จ. 8.30 น. - 12.00 น.
อ. 8.30 น. - 12.00 น.
พ. 8.30 น. - 12.00 น.
พฤ. 8.30 น. - 12.00 น.
ศ. 8.30 น. - 12.00 น.
สถาบันเกอเธ่ 9.300 บาท ถัดไป

หลักสูตรเร่งรัดพิเศษ

4 สัปดาห์ A1.1 22.07.2019 - 20.08.2019
จ. 13.00 น. - 16.30 น.
อ. 13.00 น. - 16.30 น.
พ. 13.00 น. - 16.30 น.
พฤ. 13.00 น. - 16.30 น.
ศ. 13.00 น. - 16.30 น.
สถาบันเกอเธ่ 9.300 บาท ถัดไป

หลักสูตรธรรมดารอบเย็น

10 สัปดาห์ A1.1 23.07.2019 - 26.09.2019
อ. 18.00 น. - 19.30 น.
พฤ. 18.00 น. - 19.30 น.
สถาบันเกอเธ่ 4.700 บาท ถัดไป

หลักสูตรเร่งรัดพิเศษ

4 สัปดาห์ A1.1 22.08.2019 - 18.09.2019
จ. 8.30 น. - 12.00 น.
อ. 8.30 น. - 12.00 น.
พ. 8.30 น. - 12.00 น.
พฤ. 8.30 น. - 12.00 น.
ศ. 8.30 น. - 12.00 น.
สถาบันเกอเธ่ 9.300 บาท ถัดไป

หลักสูตรเร่งรัดพิเศษ

4 สัปดาห์ A1.1 22.08.2019 - 18.09.2019
จ. 13.00 น. - 16.30 น.
อ. 13.00 น. - 16.30 น.
พ. 13.00 น. - 16.30 น.
พฤ. 13.00 น. - 16.30 น.
ศ. 13.00 น. - 16.30 น.
สถาบันเกอเธ่ 9.300 บาท ถัดไป

หลักสูตรเร่งรัดพิเศษ

4 สัปดาห์ A1.1 20.09.2019 - 18.10.2019
จ. 8.30 น. - 12.00 น.
อ. 8.30 น. - 12.00 น.
พ. 8.30 น. - 12.00 น.
พฤ. 8.30 น. - 12.00 น.
ศ. 8.30 น. - 12.00 น.
สถาบันเกอเธ่ 9.300 บาท ถัดไป

หลักสูตรเร่งรัดพิเศษ

4 สัปดาห์ A1.1 20.09.2019 - 18.10.2019
จ. 13.00 น. - 16.30 น.
อ. 13.00 น. - 16.30 น.
พ. 13.00 น. - 16.30 น.
พฤ. 13.00 น. - 16.30 น.
ศ. 13.00 น. - 16.30 น.
สถาบันเกอเธ่ 9.300 บาท ถัดไป

หลักสูตรเร่งรัดพิเศษ

4 สัปดาห์ A1.1 22.10.2019 - 19.11.2019
จ. 8.30 น. - 12.00 น.
อ. 8.30 น. - 12.00 น.
พ. 8.30 น. - 12.00 น.
พฤ. 8.30 น. - 12.00 น.
ศ. 8.30 น. - 12.00 น.
สถาบันเกอเธ่ 9.300 บาท ถัดไป

หลักสูตรเร่งรัดพิเศษ

4 สัปดาห์ A1.1 22.10.2019 - 19.11.2019
จ. 13.00 น. - 16.30 น.
อ. 13.00 น. - 16.30 น.
พ. 13.00 น. - 16.30 น.
พฤ. 13.00 น. - 16.30 น.
ศ. 13.00 น. - 16.30 น.
สถาบันเกอเธ่ 9.300 บาท ถัดไป

หลักสูตรเร่งรัดพิเศษ

4 สัปดาห์ A1.1 21.11.2019 - 19.12.2019
จ. 8.30 น. - 12.00 น.
อ. 8.30 น. - 12.00 น.
พ. 8.30 น. - 12.00 น.
พฤ. 8.30 น. - 12.00 น.
ศ. 8.30 น. - 12.00 น.
สถาบันเกอเธ่ 9.300 บาท ถัดไป

หลักสูตรเร่งรัดพิเศษ

4 สัปดาห์ A1.1 21.11.2019 - 19.12.2019
จ. 13.00 น. - 16.30 น.
อ. 13.00 น. - 16.30 น.
พ. 13.00 น. - 16.30 น.
พฤ. 13.00 น. - 16.30 น.
ศ. 13.00 น. - 16.30 น.
สถาบันเกอเธ่ 9.300 บาท ถัดไป

หลักสูตรเร่งรัดรอบเย็น

10 สัปดาห์ A1.1-2 22.07.2019 - 01.10.2019
จ. 18.00 น. - 19.30 น.
อ. 18.00 น. - 19.30 น.
พ. 18.00 น. - 19.30 น.
พฤ. 18.00 น. - 19.30 น.
สถาบันเกอเธ่ 8.200 บาท ถัดไป

หลักสูตรเร่งรัดพิเศษ

4 สัปดาห์ A1.1-2 22.07.2019 - 20.08.2019
จ. 8.30 น. - 12.00 น.
อ. 8.30 น. - 12.00 น.
พ. 8.30 น. - 12.00 น.
พฤ. 8.30 น. - 12.00 น.
ศ. 8.30 น. - 12.00 น.
สถาบันเกอเธ่ 9.300 บาท ถัดไป

หลักสูตรเร่งรัดพิเศษ

4 สัปดาห์ A1.1-2 22.07.2019 - 20.08.2019
จ. 13.00 น. - 16.30 น.
อ. 13.00 น. - 16.30 น.
พ. 13.00 น. - 16.30 น.
พฤ. 13.00 น. - 16.30 น.
ศ. 13.00 น. - 16.30 น.
สถาบันเกอเธ่ 9.300 บาท ถัดไป
1 2