รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบของชั้นเรียน ชั้นเรียนออนไลน์แบบเรียนเป็นกลุ่ม ชั้นเรียนที่สถาบันฯ
เรียนที่สถาบันเกอเธ่ใกล้บ้านท่าน 100%
เรียนออนไลน์ 100%
ให้คำปรึกษาเป็นส่วนตัวโดยคณาจารย์    
ชั้นเรียนเตรียมสอบ    
เลือกเวลาได้ตามสะดวก   
ห้องเรียนเสมือนจริง    
ชั้นเรียนใช้สื่อหลากหลาย     
ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเต็มสำหรับชั้นเรียนออนไลน์แบบเรียนเป็นกลุ่ม ติดต่อ-สอบถาม และลงทะเบียนเรียน
  ตารางเรียนและราคา ตารางเรียนและราคา