การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิก

การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิก
© Groupe Dejour

“10 ประเทศ 1 ภาษา” คือคำขวัญของการจัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2560

“10 ประเทศ 1 ภาษา” คือคำขวัญของการจัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2560 ด้วยเป้าหมายเพื่อนำพาผู้เรียนภาษาเยอรมันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาพบปะกันและได้เรียนรู้ว่าภาษาเยอรมันจะช่วยพวกเขาสร้างมิตรภาพข้ามพรมแดนของชาติ วัฒนธรรม และศาสนาได้อย่างไร

การจัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิก

นักเรียน 77 คนจาก 10 ประเทศได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกภาษาเยอรมันฯ ในครั้งนี้ในระดับ A1 และ A2 โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่โรงแรมภูริมาศ โฮเทล แอนด์ สปา
 


ผลการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิก

ระดับ A2
1. นางสาวสุธินี จ่างพิพัฒนวกิจ (ประเทศไทย)
2. Nguyễn Tất Hoàng Long (เวียดนาม)
3. นางสาวนาว ตาจุมปา (ประเทศไทย)

ระดับ A1
1. Rushabh Soni (อินเดีย)
2. Kristiana Ellen (อินโดนีเซีย)
3. Thomas Koster (ออสเตรเลีย)

คณะกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิก

1. Carl-Jochen Dill, สถาบันเกอเธ่ อินเดีย
2. ดร.ธนกร แก้ววิภาส, สมาคมครูสอนภาษาเยอรมันแห่งประเทศไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. Hartono Pangi, สถาบันเกอเธ่ อินโดนีเซีย
4. Eva Spiesberger, สถาบันเกอเธ่ ออสเตรเลีย
5. Alcione De Sa Martins Dill, Colégio Cruzeiro, บราซิล
6. Kristin Kropidlowski, สถาบันเกอเธ่ เวียดนาม
 
 • Nguyễn Tất Hoàng Long aus Ho-Chi-Minh-Stadt kann nicht fassen, dass er den zweiten Platz belegt hat Foto: Foto: Noah Shahar
  Nguyễn Tất Hoàng Long aus Ho-Chi-Minh-Stadt kann nicht fassen, dass er den zweiten Platz belegt hat
 • Gruppenfoto mit Ehrengästen Foto: Noah Shahar
  Gruppenfoto mit Ehrengästen
 • Mit verschiedenen Spielen kommen sich die Schülerinnen und Schüler näher Foto: Noah Shahar
  Mit verschiedenen Spielen kommen sich die Schülerinnen und Schüler näher
 • Die sechs Mitglieder der Jury Foto: Noah Shahar
  Die sechs Mitglieder der Jury
 • Der Wettbewerb beginnt. Die Schülerinnen und Schüler interviewen sich gegenseitig über ihre Heimatländer Foto: Songkot Ketwet
  Der Wettbewerb beginnt. Die Schülerinnen und Schüler interviewen sich gegenseitig über ihre Heimatländer
 • Im zweiten Teil des Wettbewerbs präsentieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Gruppe Foto: Timo Kozlowski
  Im zweiten Teil des Wettbewerbs präsentieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Gruppe
 • Die Begleitlehrer haben viel Spaß bei den Präsentationen Foto: Timo Kozlowski
  Die Begleitlehrer haben viel Spaß bei den Präsentationen
 • Australien hat ein Quiz vorbereitet und alle machen mit Foto: Timo Kozlowski
  Australien hat ein Quiz vorbereitet und alle machen mit
 • Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf A1-Niveau mit den drei Erstplatzierten … Foto: Noah Shahar
  Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf A1-Niveau mit den drei Erstplatzierten …
 • … und die Gruppe A2 mit den Gewinnern Foto: Noah Shahar
  … und die Gruppe A2 mit den Gewinnern