การแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอ ใช้ภาษาเยอรมันอย่างสร้างสรรค์ –ทำได้อย่างไร

ที่เที่ยวสุดลับ – แบบฉบับของคนกรุงเทพฯ!
© Tosporn Durongmongkonmas

“เราอยู่ห่างไกลจากประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้” กล่าวโดยครูสอนภาษาเยอรมันชาวไทยคนหนึ่ง เพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับปัญหานี้ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ได้ค้นพบทางออกที่เป็นไปได้
 

การแข่งขันสำหรับทุกคน

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้จัดการแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอสั้นสำหรับผู้เรียนขึ้นในปี 2561 สิ่งสำคัญในการจัดการแข่งขันครั้งนี้คือ ผู้เรียนทุกๆ คน จากทุกคอร์สและทุกระดับภาษา จะต้องเข้าร่วมประกวดได้ คณะผู้สอนจากสถาบันเกอเธ่ฯ จึงได้ร่วมกันเลือกสรรหัวข้อในการประกวด เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสสามารถแสดงความสามารถทางภาษาของตนเอง โดยมีหัวข้อว่า “ที่เที่ยวสุดลับ – แบบฉบับของคนกรุงเทพ” ภายใต้หัวข้อนี้ได้มีการนำเสนอสถานที่หลายแห่งที่ไม่สามารถพบเจอหรือพบเจอได้น้อยมากในหนังสือนำเที่ยวทั่วๆไป เพราะทุกคนน่าจะต้องมีมุมโปรดส่วนตัวอย่างน้อยหนึ่งมุมที่อยากจะแนะนำต่อให้กับผู้อื่น

ไร้ปัญหาด้านเทคนิค

แน่นอนว่าการถ่ายวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและซับซ้อนในสมัยก่อน แต่ในปัจจุบันเทคนิคต่างๆ ไม่สร้างความยุ่งยากใดๆ อีกต่อไป เนื่องจากแทบจะทุกคนพกพาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและบันทึกวีดีโอสั้นๆ สำหรับเฟสบุคและอินสตาแกรมของตนเองอยู่ทุกวัน ปรากฎการณ์นี้เป็นที่ประจักษ์ชัดในรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวด เพราะมีตัวแทนผู้เรียนจากทุกกลุ่มส่งผลงานเข้าประกวด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ใหญ่วัยทำงาน

มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และความสนุกสนาน

คณะกรรมการตัดสินมีความคาดหวังในเรื่องของสถานที่ที่น่าสนใจ และวิธีการนำเสนอที่สร้างสรรค์เป็นอันดับแรก จึงทำให้ความถูกต้องของการใช้ภาษาไม่ใช่เกณฑ์หลักในการตัดสินหาผู้ชนะ เพราะแนวคิดพื้นฐานของการแข่งขันคือ “เพียงใช้ภาษาเยอรมันให้คนอื่นเข้าใจ”

ผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้มาจากคอร์สเรียนเบื้องต้น คือคุณอติรุจ เจิดดีสกุล ได้แสดงความสามารถทางดนตรีผสมผสานกับภาษาที่ได้เรียนมาอย่างน่าประทับใจ


แรงจูงใจและการช่วยเหลือ

เพื่อเป็นการจูงใจ ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับของขวัญเล็กๆน้อยๆ ส่วนผลงานที่มีความโดดเด่นมากกว่า จะได้รับของรางวัลพิเศษตามลำดับ นอกจากนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านภาษา ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนยังสามารถดาวน์โหลดความช่วยเหลือในรูปแบบเอกสารออนไลน์ได้ ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างประโยคง่ายๆ ที่สามารถนำไปใช้แนะนำสถานที่ต่างๆ ในวีดีโอของตนเอง และผู้เข้าการแข่งขันหลายท่าน ก็ได้ใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือเหล่านี้ อย่างที่ประจักษ์ได้ในผลงานรองชนะเลิศโดยคุณพงศกร สร้อยเพชรวงศ์ และคุณเต็มสิริ ดวงแก้ว สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเป็นผลงานของคุณโนริฮิโร สุกิโมโต