สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
ค่ายภาษาเยอรมันกับเกอเธ่ ณ เขาหลัก จังหวัดพังงา

ค่ายภาษาเยอรมันกับเกอเธ่ ณ เขาหลัก จังหวัดพังงา
© Sorapong Sawawiboon

วันที่ 14 ถึง 22 พฤศจิกายน 2563 สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาเยอรมันขึ้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงา โดยนักเรียนกว่า 40 คน จากระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ได้ร่วมกันเรียนภาษาเยอรมัน และเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ

ปี 2563 หลายคนอาจนึกถึงภาพการเฉลิมฉลองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉลองครบรอบ 60 ปีสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ภาษาเยอรมัน ณ เมือง St. Peter Ording ของนักเรียน 20 คนภายใต้โครงการ “โรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต (PASCH)” การอบรมสัมนาคุณครูสอนภาษาเยอรมันหลากหลายหัวข้อ รวมไปถึงการเดินทางไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยของโครงการเยอรมัน(ส์)สัญจร (Deutschmobil) เนื่องในโอกาศครบรอบ 60 ปี สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย แต่กิจกรรมที่กล่าวถึงทั้งหมดนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ที่ต้องยกเลิกไปเท่านั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โรงเรียนต่างๆต้องเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนออกไป ทุกโรงเรียนต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์เป็นเวลาหลายสัปดาห์ ก่อนที่จะกลับมาเรียนในห้องเรียนอีกครั้ง แต่ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการการลดขนาดชั้นเรียนและการเว้นระยะห่างทางสังคม แม้การเรียนในโรงเรียนจะไม่ได้มีมาตรการที่เข้มงวดมากนัก แต่การสวมหน้ากากอนามัยได้กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกๆวัน

ในปี 2563 สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย พยายามที่จะปรับโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ภาษาเยอรมันสำหรับนักเรียนในโครงการ PASCH ให้เป็นรูปแบบออนไลน์ แต่เนื่องจากเหตุผลด้านการจัดการ เป็นเรื่องน่าเสียดาย ที่นักเรียนจากประเทศไทยไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยดีขึ้น ได้มีการจัดกิจกรรมทางเลือกขึ้นพร้อมกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจให้กับนักเรียนโครงการ PASCH

ค่ายภาษาเยอรมันกับเกอเธ่ ที่เขาหลัก จึงได้เกิดขึ้น โดยมีนักเรียนในระดับภาษา A1 และ A2 จาก 40 โรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทยเข้าร่วมในค่ายนี้ นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย มีการเรียนภาษาเยอรมันที่เน้นด้านการพัฒนาทักษะและการนำไปใช้จริงในช่วงเช้า การเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ภายใต้หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน” ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในช่วงบ่าย รวมไปถึงการเรียนรู้หัวข้อสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับสถานที่จัดค่ายของเราในครั้งนี้อย่าง “การปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน”