การสอบ Start Deutsch 1

การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ                 

สถาบันเก อเธ่จัดชั้นเรียนเตรียมความพร้อมก่อนสอบให้กับนักเรียนที่เรียนถึงชั้นสูง สุดของระดับ A1 เป็นประจำ นักเรียนจะรู้จักโครงสร้างของข้อสอบและมีโอกาสฝึกทำข้อสอบจำลอง Start Deutsch 1 อย่างเข้มข้นในชั้นเรียนนี้ได้

การสอบแก้ตัว

ท่านสามารถสมัครและเข้าสอบได้หลายครั้งตามแต่ท่านต้องการ

กำหนดการ

สถาบันเกอเธ่ กรุเทพ จัดสอบ Start Deutsch 1 11 รอบในหนึ่งปี การสอบจะเริ่มขึ้นเวลา 09:30 นอกจากนั้นจะจัดทุกวันจันทร์และพุธวันละหนึ่งรอบตอน 17:00 ที่สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพ

ส่วนในจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต แต่ละปีจะมีการจัดสอบ Start Deutsch 1 หลายรอบ ท่านสามารถสอบถามตารางกำหนดการสอบและสถานที่สอบกับเราได้

อายุการใช้งาน                     

สถาบันเกอเธ่ถือว่าใบประกาศนียบัตร Start Deutsch 1 ไม่มีสิ้นสุดอายุการใช้งาน
โปรดทราบว่าหน่วยงานรัฐบางแห่ง เช่น สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพ จะยอมรับประกาศนียบัตร Start Deutsch 1 ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี