เอกสารแบบฝึกหัด
2018

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat B2

ข้อสอบ Goethe-Zertifikat B2 ได้มีการปรับปรุงใหม่ ข้อสอบ Goethe-Zertifikat B2 ฉบับเก่าจะใช้สอบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2018 ทั่วโลก และจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2019 ที่ศูนย์สอบที่ได้รับเลือกบางแห่ง

ดูแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Goethe-Zertifikat B2 ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด ได้ที่นี่

ชุดแบบฝึกหัดออนไลน์

แบบฝึกหัด B2 สำหรับผู้พิการ 03

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ตัวอย่างข้อสอบ B2 ฟังตัวอย่างข้อสอบ B2 ทักษะการฟัง (30.31 นาที)
Audio wird geladen

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ B2 ทักษะการฟัง (MP4, 28 MB)


แบบฝึกหัด B2 ฟังแบบฝึกหัด B2 ทักษะการฟัง (31.37 นาที)
Audio wird geladen

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด B2 ทักษะการฟัง (MP4, 29 MB)

ดูแบบฝึกหัด B2 ทักษะการพูด (13.27 นาที)
Das Goethe-Zertifikat B2 ist eine Deutschprüfung für Erwachsene und  Jugendliche.
© Goethe-Institut