เอกสารแบบฝึกหัด

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat C1

ดูแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Goethe-Zertifikat C1 ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด ได้ที่นี่

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ตัวอย่างข้อสอบ C1 ฟังตัวอย่างข้อสอบ C1 ทักษะการฟัง (40.53 นาที)
Audio wird geladen

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ C1 ทักษะการฟัง (MP4, 38 MB)


แบบฝึกหัด C1 ฟังแบบฝึกหัด C1 ทักษะการฟัง (39:56 Min.)
Audio wird geladen

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด C1 ทักษะการฟัง (MP4, 37 MB)