เอกสารแบบฝึกหัด

ย้อนกลับสู่ TestDaF

คุณสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบฉบับเต็ม 2 ฉบับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TestDaF พร้อมคำอธิบายและเคล็ดลับต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.testdaf.de โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ
พร้อมคำอธิบายและเคล็ดลับต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ TestDaF

การสั่งซื้อชุดเอกสาร

เอกสารสำหรับฝึกหัด
คุณสามารถดูรายการแบบฝึกหัดเตรียมสอบ TestDaF ได้โดยตรงได้ที่เว็บไซต์ TestDaF เอกสารเหล่านี้สามารถหาซื้อได้ในร้านหนังสือเช่นกัน