ข้อเสนอการฝึกอบรม
สำหรับครูเยอรมัน

ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับประเทศและวัฒนธรรมเยอรมัน วิธีการสอนหรือต่อยอดพัฒนาความสามารถทางภาษา สถาบันเกอเธ่มีการฝึกอบรมและเพื่อการต่อยอดที่ครอบคลุมสำหรับครูเยอรมัน

การฝึกอบรมในประเทศไทย

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนวิชาภาษาเยอรมันได้พัฒนาตัวเอง

การฝึกอบรมในประเทศเยอรมนี

การฝึกอบรมในประเทศเยอรมนีเปิดโอกาสให้ท่านได้ต่อยอดความสามารถและสัมผัสประเทศเยอรมนี

การฝึกอบรมครูแบบออนไลน์

การฝึกอบรมและการต่อยอดความรู้ความสามารถแบบออนไลน์ ท่านสามารถเลือกเวลาและสถานที่เพื่อการเรียนได้ตามต้องการ