การฝึกอบรมในประเทศเยอรมนี

Professional development in Germany Photo: Goethe-Instituts in Germany

ทุนเรียนภาษาในเยอรมนี

คุณสนใจจะไปศึกษาเพิ่มเติมที่สถาบันเกอเธ่ในเยอรมนีไหม สถาบันเกอเธ่มีทุนสำหรับครูภาษาเยอรมันเพื่อร่วมหลักสูตรศึกษาเพิ่มเติมในเยอรมนี

1. ศึกษาเพิ่มเติม
เงื่อนไขสำคัญที่สุดในการสมัครรับศึกษาเพิ่มเติมของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยคือ
ต้องเป็นครูสอนภาษาเยอรมัน หรือเป็นผู้สอนและอบรมครูภาษาเยอรมัน
ไม่เคยได้รับทุนจากเยอรมนีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
เข้าร่วมสัมมนาอบรมของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ
พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนามาถ่ายทอดต่อ หลังจากกลับจากเยอรมนีแล้ว
มีความรู้ภาษาเยอรมันเป็นอย่างดี สามารถสนทนาและอภิปรายได้อย่างคล่องแคล่ว

2. หลักสูตรภาษา
เงื่อนไขสำคัญของการสมัครทุนหลักสูตรภาษาของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
ไม่เคยได้รับทุนจากเยอรมนีในช่วงสามปี
เข้าร่วมการสัมมนาอบรมของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ
พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนามาถ่ายทอดต่อ หลังจากกลับจากเยอรมนีแล้ว
เคยสอบภาษาอย่างน้อยระดับ Zertifikat B1