ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)
ผู้ใหญ่สองคนและเด็กวัยรุ่นสามคนในภาพ กวินถือหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบินในมือภาพประกอบ (ส่วนหนึ่ง) สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

กวินในประเทศเยอรมนี

มาร่วมเดินทางและสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศของกวิน เด็กไทยอายุ 16 ปีในประเทศเยอรมนีกันเถอะ สื่อพิมพ์สองภาษาของสถาบันเกอเธ่ที่ผู้อ่านสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศและดูคลิปวีดีโอภาพเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะการฟังเพื่อจับใจความ


กวินคือใคร

กวินคือเด็กไทยอายุ 16 ปี ซึ่งเป็นตัวละครหลักของสื่อพิมพ์ “กวินในประเทศเยอรมนี” หรือ Kawin in Deutschland เขาเป็นเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศเยอรมนีและจะได้อยู่กับครอบครัวเยเกอร์ (Jäger) ในเมืองไฟร์บวก (Freiburg) เนื้อหาบทเรียนที่ทั้งตื่นเต้นและน่าสนุกสนานทั้งสิบบทจะเล่าเรื่องประสบการณ์ของกวินในการทำความรู้จักประเทศและผู้คนใหม่ๆ การทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ การสัมผัสความคล้ายคลึงและความแตกต่างทางวัฒนธรรม พร้อมกับร่วมค้นพบสิ่งใหม่ๆ ในชีวิตประจำวันในประเทศเยอรมนี

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย อยากให้หนังสือเล่มนี้เป็นสื่อพิมพ์ที่ช่วยให้ผู้เรียนภาษาเยอรมันและผู้ที่สนใจประเทศเยอรมนีทุกคนมีโอกาสสัมผัสและทำความรู้จักกับภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน โดยสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้คือ เป็นหนังสือสองภาษาที่เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาเยอรมันในระดับตั้งแต่ A1 ขึ้นไป บททุกบทในหนังสือจะมีทั้งกิจกรรมและแบบฝึกหัดประกอบอยู่ด้วย ผู้อ่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อชมวีดีโอภาพเคลื่อนไหวและตัวอย่างการฟัง เพื่อฝึกทักษะการฟังเพื่อจับใจความและทักษะการพูดภาษาเยอรมันได้

ลองดูหน้าสารบัญของหนังสือกันเถอะ 


 


เนื้อหาหนังสือ

ในประเทศไทย มีนักเรียนประมาณ 8,000 คนที่กำลังเรียนภาษาเยอรมันเป็นวิชาหลักหรือวิชาเลือกในโรงเรียน โดยมีนักเรียนจำนวนน้อยมากที่เคยไปประเทศเยอรมนี หรือมีเพื่อนเป็นคนเยอรมันที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันในประเทศเยอรมนีได้ เพราะระยะเวลาบินถึงสิบชั่วโมงหรือคิดเป็นระยะทางกว่า 9,000 กิโลเมตรระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนี เป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้ นักเรียนหลายคนจึงรู้จักประเทศเยอรมนีจากบทเรียนในห้องหรือสื่ออื่นๆ ถึงแม้ว่าจะอยากเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี ประเทศระหว่างทะเลเหนือ/ตะวันออกทางเหนือและเทือกเขาแอลป์ทางใต้ ชีวิตประจำวันในประเทศเยอรมนีเป็นอย่างไร มีความแตกต่างจากประเทศไทยอย่างไร มีความคล้ายคลึงกันตรงไหนบ้าง คนในเยอรมันทำอะไรกันบ้างในโรงเรียนและในเวลาว่าง หรือมีอะไรบ้างในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ประเทศเยอรมนี กวินในประเทศเยอรมนี เป็นหนังสือสำหรับนักเรียนทุกคนในประเทศไทยที่กำลังเรียนหรืออยากเรียนภาษาเยอรมัน หรือแค่สนใจประเทศเยอรมนีและผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศ


ฉันจะขอตัวอย่างหนังสือมาอ่านได้อย่างไร

สถาบันเกอเธ่จัดส่งหนังสือให้กับครูผู้สอนภาษาเยอรมันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากสนใจ โปรดเขียนติดต่อเราทางอีเมล Markus.Stichel@goethe.de และในช่วงปีนี้ สถาบันก็จะจัดงานประชุมสัมนาครูผู้สอนเยอรมันเพื่อสอนการใช้หนังสือ กวินในประเทศเยอรมนี ในการสอนภาษาเยอรมันในห้องเรียนอีกด้วย คุณยังสามารถอ่านหนังสือดังกล่าวในโครงการเยอรมัน (ส์) สัญจรและหยิบตัวอย่างหนังสือกลับบ้านได้ฟรีอีกด้วย


ส่วนหนึ่งของแบบฝึกหัด

คุณอยากลองอ่านกิจกรรมและแบบฝึกหัดในหนังสือใช่ไหม คุณจะได้เห็นตัวอย่างบางส่วนได้ดังต่อไปนี


ภาพเคลื่อนไหว

วีดีโอภาพเคลื่อนไหวของแต่ละบทจะมีตัวอย่างการฟังที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาให้ผู้อ่านได้รับชม ช่วยให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะการฟังจับใจความและนักเรียนยังสามารถริเริ่มการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอีกด้วย ผู้อ่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าชมภาพเคลื่อนไหวได้