การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมันระดับเอเชียแปซิฟิกหรือ APDO พ.ศ. 2562

APDO-Bogor-Backdrop-2019 © Goethe-Institut

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมันระดับเอเชียแปซิฟิก 2562 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว!
นักเรียนมากกว่า 100 คน รวมถึงอาจารย์ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่ และทีมงานจากหลากหลายประเทศ ลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อ และแล้ววันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 19.45 น มีการประกาศว่า: “ผู้ชนะในการแข่งขันปีนี้คือ...”

 

ตัวแทนประเทศไทยชนะการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมันระดับเอเชียแปซิฟิก 2562

1 ใน 6 ผู้ชนะการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมันระดับเอเชียแปซิฟิก 2562 คือ นางสาวญาณิศา วรารักษพงศ์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ เธอชนะผู้แข่งขันที่เก่งและมากความสามารถจากหลายประเทศ และคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในระดับภาษา A2

Gewinnerin A2 © Goethe-Institut ผู้ชนะการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมันระดับเอเชียแปซิฟิก
 
เธอไม่ได้เป็นคนเดียวที่ชนะการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมันระดับเอเชียแปซิฟิกในครั้งนี้ แต่ยังมีนักเรียนตัวแทนจากประเทศออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย และปากีสถาน ที่ประสบความสำเร็จการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผู้ชนะประกอบไปด้วย

ภาษาระดับ A2
อันดับที่ 1: Yanisa Vararaksapong (ประเทศไทย)
อันดับที่ 2: Vaishnavvi Jaiswal (ประเทศอินเดีย)
อันดับที่ 3: Georgia Siderov (ประเทศออสเตรเลีย)
 
ภาษาระดับ A1

อันดับที่ 1: Alex Chen Chiau Lik (ประเทศมาเลเซีย)
อันดับที่ 2: Rifa Masni Kaya (ประเทศอินโดนีเซีย)
อันดับที่ 3: Alina Saghir (ประเทศปากีสถาน)

APDO-2019-Gewinner © Goethe-Institut นี่คือการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมันระดับเอเชียแปซิฟิก (APDO) ประจำปี 2562

"11 ประเทศ หนึ่งภาษา " คือคำขวัญของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมันระดับเอเชียแปซิฟิกปีนี้  ที่จัดขึ้นที่เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย จุดมุ่งหมายของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมันฯ คือการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของผู้เรียนภาษาเยอรมันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งที่สอง
 
นักเรียนทั้งหมด 64 คน อายุระหว่าง 15 ถึง 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมันระดับเอเชียแปซิฟิก ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 16 สิงหาคม 2562 ที่จัดขึ้นที่โรงแรม Ibis Styles เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย ภายในหนึ่งสัปดาห์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้พัฒนาทักษะภาษาเยอรมันของพวกเขาผ่านกิจกรรมการแข่งขันในหลายรูปแบบ การฝึกฝนการทำงานเป็นทีม การเข้าร่วมทัศนศึกษาที่สวนพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเมืองโบกอร์ รวมถึงการเยี่ยมชมทำเนียบประธานาธิบดี        ในวันที่ 13 สิงหาคมยังมีกิจกรรมที่เน้นความรู้และความสนุกด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM)  วันที่ 14 สิงหาคมมีการจัดกิจกรรมพิเศษ "ค่ำคืนนานาชาติ" โดยทีมนักเรียนแต่ละประเทศมีการเตรียมการแสดงเต้นรำหรือร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินั้นๆเพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม
 
การพัฒนาการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมันระดับเอเชียแปซิฟิก

 
การจัดกิจกรรมนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของผู้เรียนภาษาเยอรมันระดับมัธยมศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมันระดับนานาชาติ (IDO) สถาบันเกอเธ่ในประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนมัธยมที่เปิดสอนเยอรมันหลายแห่งในประเทศได้ตระหนักถึงศักยภาพของผู้เรียนภาษาเยอรมันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งส่วนใหญ่กำลังเรียนรู้ภาษาระดับ A1 (ระดับเริ่มต้น) หรือระดับ A2 (ระดับพื้นฐาน) เราจึงริเริ่มจัดกิจกรรมการแข่งขันภาษาเยอรมันในภูมิภาคนี้ การจัดการแข่งขันโอลิมปิกเยอรมันครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกิดขึ้นในปี 2560 ที่ประเทศไทย ที่กรุงเทพฯและระยอง