การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 (APDO)-การคัดเลือกระดับประเทศ

Deutscholympiade Asien Pazifik © Goethe-Institut

เดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้การแข่งขันด้านภาษาเยอรมันระดับภูมิภาคสำหรับเยาวชนที่เรียนภาษาเยอรมันในโรงเรียนมัธยมศึกษาจะกลับมาอีกครั้ง โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย แต่ใครที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันนั้น ตัดสินจากการคัดเลือกระดับประเทศ!

การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกคืออะไร?

เป็นกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยจะมีกิจกรรมการแข่งขันด้านภาษาสำหรับนักเรียน และการอบรมด้านการสอนภาษาเยอรมันสำหรับครู ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะได้รับการคัดเลือกจากกว่า 12 ประเทศ ราว 100 คน การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม 2562 ที่เมือง Bogor ประเทศ อินโดนีเซีย

วัตถุประสงค์ของการแข่งขันคือ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนภาษาเยอรมันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

เนื่องจากผู้เรียนภาษาเยอรมันส่วนใหญ่ในภูมิภาคเรียนรู้ภาษาเยอรมันในระดับ A1-A2 การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้เรียนภาษาเยอรมันในระดับนี้และเป็นกิจกรรมที่รองรับผู้เข้าร่วมได้จำนวนมาก
 
ผลการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 (APDO) รอบคัดเลือกระดับประเทศ


ตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมา สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย (TDLV) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 (APDO) รอบคัดเลือกระดับประเทศขึ้น โดยเป็นการคัดเลือก 4 รอบ จากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศระดับ A1 และ A2

กระทั่งในรอบสุดท้ายมีผู้เข้ารอบกว่า 22 คน จากทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณ Jury ผู้แทนจาก DAAD จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เป็นกรรมการในการตัดสินทักษะด้านภาษาของผู้เข้าแข่งขัน และผลการแข่งขันมีดังนี้

ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระดับ A1
รางวัลเหรียญทอง: น.ส. ปิ่นมุก อ่องวิบูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต
รางวัลเหรียญเงิน: นายพสุภัทร วรศรันย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
รางวัลเหรียญทองแดง: น.ส. กนกอร แสงกล้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จ. อุบลราชธานี
 
ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระดับ A2
รางวัลเหรียญทอง: น.ส. ญาณิศา วรารักษ์พงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
รางวัลเหรียญเงิน: น.ส. อรวรา เหมือนบุญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จ. นครปฐม
รางวัลเหรียญทองแดง: นายฐิติพล ศรีสงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น

ผู้ชนะทั้ง 6 คน จะได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 (APDO) ซึ่งในกิจกรรมนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100 คน อาทิ นักเรียน ครูผู้สอน และตัวแทนจากสถาบันเกอเธ่จาก 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรียเลีย และนิวซีแลนด์

Die Nationale Deutsch Olympiade 2019 © Sorapong Sawawiboon