รางวัลครูสอนภาษาเยอรมันเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2561

รางวัลครูสอนภาษาเยอรมันเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2561 © Goethe-Institute Thailand

สถาบันเกอเธ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะมอบรางวัลครูสอนภาษาเยอรมันระดับภูมิภาคเป็นครั้งแรกในปีนี้

ใบสมัครออนไลน์
หากคุณเป็นครูผู้มีใจรักในอาชีพและอยากแบ่งปันเรื่องราวอันน่าภูมิใจนี้กับผู้อื่น ห้องเรียนของคุณเปี่ยมด้วยนวัตกรรม เน้นกิจกรรม ส่งเสริมการสื่อสารและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และหากคุณเป็นครูที่กระตุ้นนักเรียนด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาเยอรมันนอกห้องเรียนด้วย

ขอเชิญส่งแผนการจัดการเรียนการสอนของคุณพร้อมแนวคิดใหม่ๆ และวิดีโอมาที่เราเพื่อชิงรางวัลครูสอนภาษาเยอรมันเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2561 (Deutschlehrerpreis Asien Pazifik 2018) รางวัลครูสอนภาษาเยอรมันมอบเพื่อเป็นเกียรติแก่ผลงานของครูผู้สอนภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษา และเชิดชูความมุ่งมั่นทุ่มเทและความสามารถอันโดดเด่นทั้งในและนอกห้องเรียน โดยจะตัดสินจากแผนการจัดการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนผ่านทางวิดีโอ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกแผนการสอน อาทิ งานแข่งขันทางภาษา ความร่วมมือกับโรงเรียนอื่นๆ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน การมีส่วนร่วมในสมาคมครูภาษาเยอรมันและการเข้าอบรมครูต่างๆ

ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศในรอบแรกจะได้เดินทางไปยังเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียในเดือนตุลาคมนี้เพื่อร่วมงานในรอบตัดสินระดับภูมิภาค ครูผู้ชนะสองท่านจะได้รับรางวัลเป็นตั๋วเดินทางไปยังประเทศเยอรมนีเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาด้านการสอน รวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการอย่างครบครัน

รางวัล
สำหรับผู้ชนะระดับประเทศจะได้รับรางวัล ดังนี้

การเดินทางไปร่วมงานประกาศรางวัลในรอบตัดสิน รางวัลครูสอนภาษาเยอรมันเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้งานประชุมวิชาการ “ภาษาเปิดประตูสู่โลก เปิดมุมมองกับภาษาเยอรมัน” ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

สิ่งที่จะได้รับการสนับสนุน:

  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับบาหลี (ออกเดินทาง 20 ต.ค. เดินทางกลับ 28 ต.ค. 61)
  • สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมครู ระดับภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ต.ค. 61
  • ที่พักตั้งแต่วันที่ 20-28 ต.ค. 61 พร้อมอาหาร 3 มื้อ
  • สิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ งานตัดสินรอบสุดท้ายรางวัลครูภาษาเยอรมันและงานประกาศรางวัล
  • ประกันการเดินทาง
สำหรับผู้ชนะระดับภูมิภาคจะได้รับรางวัลดังนี้:

ตั๋วเดินทางไปยังประเทศเยอรมนีเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาด้านการสอน รวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในช่วงฤดูร้อนปี พ.ศ. 2562

เงื่อนไขการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การสอนภาษาเยอรมันในสาขาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ (DaF) ในระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีความรู้ภาษาเยอรมันไม่ต่ำกว่าระดับ B2
เอกสารประกอบการสมัครระดับประเทศ
  • กรอกเอกสารการสมัครออนไลน์ตามลิงก์นี้
  • โครงร่างแผนการสอนในหนึ่งคาบเรียน (ส่งเป็นลิงก์ดาวน์โหลดในเอกสารการสมัครออนไลน์)
  • วิดีโอการสอนจากในชั้นเรียนเป็นเวลา 10 นาทีประกอบแผนการสอนที่ส่งมาด้วย (ส่งเป็นลิงก์ดาวน์โหลดในเอกสารการสมัครออนไลน์)
ระยะเวลาการรับสมัคร

โปรดทำการสมัครพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนทางช่องทางออนไลน์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นี้