Herzlichen Glückwunsch Goethe-Institut!

 @ Angkrit Chamchuen

ผลการประกวด
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย ประเทศเยอรมนี และทวีปยุโรป ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและเทศกาลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตและการร่วมงานของศิลปินต่าง ๆ ทั้งในแขนงภาพยนตร์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ การละคร และวรรณกรรม นอกจากนี้สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ยังทำงานร่วมกับองค์กรการศึกษาในประเทศไทย มหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ มีการอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับครูสอนภาษาเยอรมัน และสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมต่าง ๆ มากมาย

อย่างที่ทราบกับดีว่า สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ยังมีคอร์สเรียนภาษาเยอรมันให้กับผู้สนใจภาษาเยอรมัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เช้าถึงค่ำ ในทุก ๆ ระดับภาษาอีกด้วย 

ในปีค.ศ. 2020 นี้สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 60 ปี โดยเฉพาะในเดือนมีนาคมจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย มีอายุครบรอบ 60 ปี จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้เรียนภาษาเยอรมันทุกท่านของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวีดีโอคลิป “Herzlichen Glückwunsch Goethe-Institut” ขอให้ผู้สนใจใช้ความคิดสร้างสรรค์ บันทึกวีดีโออวยพร ส่งเข้าชิงรางวัลต่าง ๆ 

ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด
นักเรียนของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยที่กำลังเรียนหรือเคยลงทะเบียนเรียนภาษาเยอรมัน ระหว่างปีค.ศ. 2018-2020

ต้องทำอะไรบ้าง
ถ่ายคลิปวีดีโอ บันทึกคำอวยพรแด่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ 60 ปี สามารถส่งผลงานประเภทเดี่ยวหรือประเภทกลุ่มสองคนก็ได้

คลิปวีดีโอของคุณจะต้องตรงตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

  • ใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลัก
  • ประกอบด้วยคำอวยพรแก่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เป็นภาษาเยอรมันและมีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความยาวอย่างน้อย 45 วินาทีแต่ยาวที่สุดไม่เกิน 3 นาที
  • ไม่มีดนตรีที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
อย่างไรและเมื่อไหร่
สามารถส่งผลงานประเภทเดี่ยวหรือประเภทกลุ่มสองคนก็ได้ ซึ่งของรางวัลจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการเข้าร่วมประกวด ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับของที่ระลึกจากสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

กรอกใบสมัครด้านล่างพร้อมกับแนบลิงก์ดาวน์โหลดวีดีโอคลิป ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถใช้บริการฝากไฟล์หรือวีดีโอพอร์ทัลใดก็ได้ เช่น YouTube, GoogleDrive, Dropbox หรือ Wetransfer เป็นต้น

* ถือว่าผู้สมัครยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดทั้งหมด
** สามารถส่งวีดีโอคลิปเข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 คลิปเท่านั้น

สิ้นสุดการส่งผลงานเข้าประกวด วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย
ประกาศรางวัล ในวันที่ 7 มีนาคม 2020 ณ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

คำแนะนำและการช่วยเหลือ
หากต้องการคำแนะนำหรือไอเดียสำหรับการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถเรียกดู เอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ได้:
  ความเป็นมืออาชีพเกี่ยวกับภาพยนตร์ เช่น แสง ก่ารถ่าย และการตัดต่อ ไม่นับเป็นเกณฑ์การตัดสิน เนื้อหาข้อความและความคิดสร้างสรรค์มีน้ำหนักต่อการตัดสินมากกว่า

รางวัลมีอะไรบ้าง

สำหรับบุคคลเดี่ยว  
รางวัลที่ 1 ทุนเรียนภาษาเยอรมัน 80 คาบที่สถาบันเกอเธ่ ปรเทศไทย และบัตรที่พักรีสอร์ท “เพพอเพียง” จังหวัดระยอง เป็นจำนวน 2 คืน
รางวัลที่ 2 ทุนเรียนภาษาเยอรมัน 40 คาบที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยและบัตรรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร “Bei Otto” มูลค่า 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 ส่วนลดค่าเรียนภาษาเยอรมันที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย มูลค่า 2,000 บาท

สำหรับประเภทกลุ่ม 2 คน (ต่อคน)
รางวัลที่ 1 ทุนเรียนภาษาเยอรมัน 40 คาบที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยและบัตรที่พักรีสอร์ท “เพพอเพียง” จังหวัดระยอง เป็นจำนวน 1 คืน
รางวัลที่ 2 ทุนเรียนภาษาเยอรมัน 20 คาบที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยและบัตรรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร “Bei Otto” มูลค่า 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 ส่วนลดค่าเรียนภาษาเยอรมันที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย มูลค่า 1,000 บาท

*ทุนการศึกษาและส่วนลดค่าเรียนข้างต้นหมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และใช้ได้สำหรับการเรียนที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยเท่านั้น

ข้อควรทราบ
บุคคลที่ปรากฏในวีดีโอคลิปจะต้องยินยอมให้เผยแพร่ตัวตน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นเจ้าของความคิดและการนำเสนอ นอกจากนี้ต้องยินยอมและอนุญาต หากมีการนำผลงานของไปใช้ในโอกาสต่อไป รวมถึงการเผยแพร่ในรูปแบบ DVD ในเวปไซต์หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของสถาบันเกอเธ่ ในกรณีที่มีการนำผลงานไปใช้ต่อ เจ้าของผลงานไม่มีสิทธิในค่าตอบแทน หากมีการนำไอเดียวีดีโอคลิปไปใช้ต่อในการผลิตระดับมืออาชีพหรือเผยแพร่ เจ้าของไอเดียจะได้รับตัวอย่างผลงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ห้ามใช้เพลงหรือตัวอย่างเสียงดนตรีที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมา จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด