ไปด้วยกัน เยอรมัน 60 ปี - วันครบรอบปี - Goethe-Institut ประเทศไทย

ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

ไปด้วยกัน เยอรมัน 60 ปี

สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2503 นับเป็นสถาบันเกอเธ่แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีบทบาทสำคัญยิ่งตลอดมาในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษาระหว่างประเทศไทย เยอรมนี และยุโรป โดยปีนี้เป็นปีเฉลิมฉลองครบรอบ 6 ทศวรรษของการดำเนินงาน การเจรจาหารือ การสถาปนาความร่วมมือ และการรณรงค์ต่างๆ ในประเทศไทย โอกาสนี้จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์บนหัวข้อ "ไปด้วยกัน เยอรมัน 60 ปี" มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวผู้หันมาเรียนภาษาเยอรมันกับประสบการณ์ต่าง ๆ ในการเรียนภาษา โดยออกแบบกิจกรรมให้มีรูปแบบที่แตกต่างกันไป แต่ชัดเจนบนประเด็นหลักที่ว่า ภาษาเยอรมันในประเทศไทยมีความแปลกต่างหลากหลายเช่นเดียวกับผู้เรียน
 

เยอรมัน(ส์)สัญจร
ในประเทศไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสามารถเลือกเรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สองได้ตามความสนใจ ซึ่งในปัจจุบันภาษาเยอรมันต้องแข่งขันกับภาษาเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาจีน และภาษาเกาหลีที่กำลังมาแรงไม่แพ้กัน สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ จึงได้ออกแบบโครงการอันล้ำสมัยขึ้นมา เพื่อชักชวนนักเรียนมัธยมให้เลือกเรียนภาษาเยอรมันเป็นหลักและเพื่อนำเสนอภาพปัจจุบันของประเทศเยอรมนีให้ทุกคนได้สัมผัสรับรู้ โครงการ เยอรมัน(ส์)สัญจร (Deutschmobil) ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนพันธมิตร 46 แห่งที่มีการสอนภาษาเยอรมันอยู่แล้ว นำทีมโดยหนุ่มสาวชาวเยอรมัน - ไทย ซึ่งเป็นคณะอาจารย์จากสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ ที่เดินทางไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย พร้อมกับจัดกิจกรรมสนุกสนานด้านภาษาเยอรมันและวัฒนธรรมเยอรมันร่วมกับนักเรียนและอาจารย์ไทย ในปีนี้ เยอรมัน(ส์)สัญจร ชูแนวคิดปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการรณรงค์โครงการ "Goethe geht grün" (เกอเธ่รักษ์สิ่งแวดล้อม) เรียกร้องชักชวนให้นักเรียนไทยตระหนักถึงพฤติกรรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น พร้อมกับเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สังคมเยอรมันให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในปัจจุบันนี้

โซเชียลมีเดีย
แล้วเด็กนักเรียนไทยจะสามารถเชื่อมสัมพันธ์กับเยอรมนีอย่างจริงจังได้บนแนวทางใด? นักเรียนจะได้รับความรู้ด้านภาษาและทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเยอรมันได้อย่างไร โครงการโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมระหว่างสถาบันเกอเธ่กับโรงเรียนพันธมิตรของสถาบันเกอเธ่ในไทย หยิบยื่นโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาคำตอบให้กับคำถามเหล่านั้นด้วยตนเอง ด้วยการให้นักเรียนริเริ่มบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน และรูปแบบความสัมพันธ์กับภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันที่ตนได้สัมผัสและเข้าถึง คำตอบของนักเรียนจะได้รับการเผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดียของสถาบันเกอเธ่ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์อย่างยั่งยืนระหว่างผู้เรียนภาษาเยอรมันด้วยกันเอง
 
หนังสือครบรอบ 6 ทศวรรษสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย & ภาพยนตร์ 360 °
นอกจากนี้ สถาบันเกอเธ่ยังได้เชิญโรงเรียนพันธมิตรของสถาบันเกอเธ่ร่วมทำโครงการภาพยนตร์ ด้วยการบันทึกภาพเคลื่อนไหวการเรียนการสอนในห้องเรียนภาษาเยอรมันของแต่ละสถาบันการศึกษาผ่านเลนส์กล้องมุมกว้าง 360 องศา ซึ่งมีความพิเศษตรงที่เป็นการผสานความหลากหลายทางภาษากับเทคโนโลยีสื่อล่าสุดเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้อย่างใหม่ในแบบเสมือนจริง สลายระยะทางเชิงพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ เนื่องจากการบันทึกภาพแบบ 360 องศา จะช่วยให้ผู้ใช้ดื่มด่ำกับสภาพแวดล้อมเสมือนจริง สำรวจได้รอบด้าน สัมผัสกับความหลากหลายของบทเรียนภาษาเยอรมันที่ทันสมัยและเน้นการกระทำโดยตรง นอกจากภาพเคลื่อนไหวแล้ว ยังมีหนังสือครบรอบปีที่รวบรวมสาระน่ารู้และเกร็ดชวนทึ่ง เอกสารและภาพที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสั่งสมจาก 6 ทศวรรษแห่งการจับมือเป็นพันธมิตรและความร่วมมือบนพื้นฐานของความไว้วางใจ