กิจกรรมการบรรยายให้ข้อมูล เส้นทางสู่ประเทศเยอรมนี

เส้นทางสู่ประเทศเยอรมนี © Goethe-Institute Thailand

17 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 - 19:00 น.

บรรยายผ่านทางออนไลน์ Adobe Connect

จะต้องทำอะไรบ้างในเมืองไทย และที่ประเทศเยอรมนีจะเป็นอย่างไรต่อไป

ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศเยอรมนีจะต้องยื่นหลักฐานความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A1 ประกอบการขอวีซ่า ทว่าระดับ A1 นั้นคืออะไรกันแน่และต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะสามารถสอบได้
 
คุณจะได้รับฟังข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเรียนและการสอบระดับ A1 และสิ่งที่คุณจะต้องประสบในช่วงแรกๆ ที่ประเทศเยอรมนี โดยจะบรรยายเป็นภาษาเยอรมันและภาษาไทยในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าทางอีเมลmwnd-bangkok@goethe.de

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดย  the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).

ย้อนกลับ