การประชุม Mini INPUT สงขลา

Mini-INPUT สงขลา © Mini-INPUT

2 เมษายน 2562
เวลา 9.00 - 18.30 น.

อาคารวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

INPUT คือ การประชุมโทรทัศน์สาธารณะนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2562 สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ  Thai PBS และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund)  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม INPUT 2019  ซึ่งการประชุมนี้จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 นับว่าเป็นครั้งแรกของการประชุมในกรุงเทพมหานคร รวมถึงครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

นอกจากนี้จะมีการจัดประชุม Mini-INPUT ในระดับภูมิภาค 3 จังหวัดในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา ซึ่งจะเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับสื่อมวลชนมืออาชีพ นักวิชาการด้านสื่อชาวไทยและนักเรียนในการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมที่ดีและเสริมสร้างเนื้อหาสื่อที่รับผิดชอบต่อสังคม

โดยการประชุม Mini-INPUT ครั้งที่สามนี้จะเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในวันที่ 2 เมษายนพ.ศ. 2562

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี

ย้อนกลับ