นิทรรศการความจริงเสมือน สิงหาคม: บ้านพักของเกอเธ่

Goethes Wohnhaus, Raumflucht in Richtung ins Urninozimmer Goethes Wohnhaus, Raumflucht in Richtung ins Urninozimmer, Foto Alexander Burzik, © Klassik Stiftung Weimar

1 - 31 สิงหาคม 2565

ห้องสมุด สถาบันเกอเธ่ฯ

เดือนสิงหาคมเป็นเดือนเกิดของโยฮันน์ โวล์ฟกัง ฟอน เกอเธ่ ห้องสมุดชวนเดินชม Goethes Wohnhaus – บ้านพักของเกอเธ่ในเมืองไวมาร์ที่เขาได้อาศัยและทำงานเป็นหลัก เขาออกแบบตกแต่งบ้านหลังนี้ใหม่และอาศัยอยู่ที่นี่เกือบ 50 ปี ในอดีตบ้านพักแห่งนี้จึงเคยเป็นแหล่งพบปะชุมนุมทางปัญญา แลกเปลี่ยนความคิดทางสังคมและวัฒนธรรม

สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงได้ในเวลาทำการที่มีเจ้าหน้าที่
จันทร์ – พฤหัสบดี 9.30 – 18.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 8.00 – 15.00 น.
*งดให้บริการแว่นวีอาร์ในวันศุกร์

ขอขอบคุณการสนับสนุนจาก Klassik Stiftung Weimar

ย้อนกลับ