กิจกรรมการบรรยายให้ข้อมูล เส้นทางสู่ประเทศเยอรมนี

เส้นทางสู่ประเทศเยอรมนี © Goethe-Institute Thailand

18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.45 - 17:45 น.

Goethe-Institut, ห้องเรียน 2.006

จะต้องทำอะไรบ้างในเมืองไทย และที่ประเทศเยอรมนีจะเป็นอย่างไรต่อไป

สำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศเยอรมนีจะต้องยื่นหลักฐานความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A1 ประกอบการขอวีซ่า ทว่าระดับ A1 นั้นคืออะไรกันแน่และต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะสามารถสอบได้
 
คุณจะได้รับฟังข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเรียนและการสอบระดับ A1 และสิ่งที่คุณจะต้องประสบในช่วงแรก ๆ ที่ประเทศเยอรมนี โดยจะบรรยายเป็นภาษาเยอรมันและภาษาไทย

หากคุณไม่ได้พำนักอยู่ในกรุงเทพฯ หรือไม่สามารถเข้าฟังคำบรรยายได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาโดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นตามที่อยู่อีเมล์นี้mwnd-bangkok@goethe.de

กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
 
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดย  the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).

ย้อนกลับ