ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า © สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ยังไม่มีกำหนดการจัดกิจกรรมให้ข้อมูลดังกล่าว โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดได้ที่เวปไซต์นี้