ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า

Infos zum Visum © goethe-Institut Thailand

การตอบคำถามโดยแผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เกี่ยวกับเรื่องวีซ่าและการพำนักในเยอรมนี เวลา 12.00 น. – 13.00 น.

ฉันต้องการวีซ่าเพื่อจะเดินทางไปประเทศเยอรมนีหรือเปล่า? วีซ่าแบบไหนที่ฉันต้องการและจะต้องทำอย่างไรบ้าง? ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเป็นอย่างไร? ผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปประเทศเยอรมนีทุกคนต่างต้องเจอกับ คำถามดังกล่าว หรือใกล้เคียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกิจกรรมนี้ คุณจะได้รับฟังข้อมูลมากมายเกี่ยวกับวีซ่าและการพำนักในเยอรมนีจากแผนก วีซ่า จากสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในกรุงเทพฯ  การถามและตอบข้อสงสัยทั้งหมดมีการแปลเป็นภาษาไทย

ให้ข้อมูลวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานหรืทำงานในเยอรมันเท่านั้น
 
กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน