เยอรมนีของฉัน

Skyp My Germany © goethe-Institut Thailand

สำหรับผู้ที่อยากรู้ว่าการใช้ชีวิตในเยอรมนีเป็นอย่างไร ชีวิตที่นั่นเป็นอย่างไร ต่างจากที่ประเทศไทยหรือไม่ และเราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างก่อนย้ายไปยังเยอรมนี
 
ขอเชิญมาร่วมรับฟังประสบการณ์ตรงจากคนไทยในเยอรมนีผ่านทาง Skyp “เยอรมนีของฉัน” เพื่อเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่นั่นพร้อมซักถามข้อสงสัยกับคนไทยที่พำนักอยู่ในเยอรมนี
 
วันและเวลาของการจัดกิจกรรมในปี 2562 จะประกาศให้ทราบเร็วๆ นี้