Sound-Visual Installation THE INTERESTS ARE AT STAKE

The Intesrest Are At Stake Picture © Timo Kreuser/ Guillaume Cailleau

พิธีเปิด และการแสดงดนตรี: 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น.

เปิดให้เข้าชมถึง 23 กุมภาพันธ์ 2563

หอศิลปแห่งกรุงเทพมหานคร

ในโปรเจ็คที่รวมศาสตร์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันของศิลปินดูโอ KREUSER/CAILLEAU พวกเขามุ่งศึกษาจินตภาพและเสียงของเงินตรา แผ่นกระดาษหรืองานศิลป์มีมูลค่าแลกเปลี่ยนได้อย่างไรและเมื่อไหร่ ค่าเหล่านั้นถูกกำหนดและนำไปใช้ได้อย่างไร แม้ว่าเราจะกำลังอยู่ในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างรวมไปถึงเศรษฐกิจเชื่อมโยงถึงกัน แต่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณี หลักการและการตีความในเรื่องการแลกเปลี่ยนนั้นกลับแตกต่างกันออกไป คำว่า “exchange” (แลกเปลี่ยน) ในภาษาอังกฤษเพียงคำเดียวนั้นกลับมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปในภาษาเยอรมัน ได้แก่ Austausch, Umtausch, Eintausch และ Abtausch แต่สิ่งหนึ่งที่คำเหล่านี้มีอยู่ร่วมกันก็คือความสัมพันธ์ที่ถูกกำหนดมาแล้วหรือใช้ในการกำหนดที่มันมีต่อมูลค่า (value) เราจะระบุมูลค่านั้นๆ ได้อย่างไรและอัตราแลกเปลี่ยนคืออะไร มูลค่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในงานศิลปะ เหรียญโลหะถูกคิดค้นขึ้นตั้งแต่สมัยยุคเหล็กในช่วงเวลาเกือบจะพร้อมๆ กันทั้งในเอเชียและกรีซ จีนเป็นผู้ประดิษฐ์เงินจากกระดาษหรือธนบัตรเป็นชาติแรก จากนั้นมาร์โค โปโลก็เป็นผู้นำไปเผยแพร่ในยุโรป แต่หลังจากที่มาร์โค โปโลเดินทางกลับจากจีนได้ไม่นาน ชาวจีนก็เลิกใช้ธนบัตรเหล่านั้นเนื่องจากปรากฏการณ์เงินเฟ้อ เมื่อสื่อกลางที่ใช้ระบุค่ากลับไม่ได้มีค่าทางกายภาพตรงตามตัวเลขที่พิมพ์ไว้บนตัวมัน ทวีปยุโรปได้เป็นผู้ทำให้เกิดระบบทุนนิยม สหรัฐอเมริกาในยุคของประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ได้ทิ้งระบบมาตรฐานทองคำ (Gold Standard) เพื่อเอาชนะในสงครามเวียดนาม ที่กลับกลายเป็นความพ่ายแพ้ของคนในชาติและนำชาติไปสู่สังคมทุนนิยมแบบติดเทอร์โบ ส่วนในเอเชียเมื่อไม่นานมานี้นั้นก็ได้มีสิ่งที่เรียกว่า “ทุนนิยมโดยรัฐ” เกิดขึ้น ชาวยุโรปเรียกการทดลองทางศิลปะแนวปฏิวัติว่า “อาวองการ์ด” (Avant-Garde) ส่วนที่จีน ประธานเหมา เจ๋อ ตุงกลับปฏิวัติวัฒนธรรมใหม่ทั้งหมด คีตกวี จอห์น เคจเคยใช้หลักการจากคัมภีร์อี้จิง ศิลปิน นัม จุง ไพค์ สร้างงานศิลปะแบบฟลักซุส เดอบูว์ซีเลียนแบบดนตรีกาเมลันของชวา เมสซิอองและจอห์น เคจ The Interests Are At Stake จะเป็นงานที่มาล้างเงินสกปรกเหล่านี้ทั้งทางภาพและเสียง!

KREUSER/CAILLEAU เป็นโปรเจ็คร่วมของนักประพันธ์เพลงชาวเยอรมัน Timo Kreuser และผู้กำกับชาวฝรั่งเศส Guillaume Cailleau ด้วยความหลงใหลในการตีความวัตถุว่าเป็นสิ่งที่มีหน้าที่บางอย่างแฝงไว้ รวมไปถึงความหมายทั่วไปและบริบททางสังคมวัฒนธรรม โดยการมองข้ามคุณสมบัติหลักของสิ่งต่างๆ และมุ่งไปที่ความเป็นไปได้ของตัววัตถุนั้นๆ ในฐานะตัวกระตุ้นให้เกิดเสียงและภาพ ความหมายจึงหล่อหลอมไปสู่บริบทใหม่ๆ และความเข้าใจเดิมของมันถูกทำลายลง

The Interests Are At Stake โปรเจ็คล่าสุดของศิลปินทั้งสองได้ถูกนำไปจัดแสดงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนมกราคม และจะมาจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสตูดิโอชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

ย้อนกลับ