การฉายภาพยนตร์ UN.THAI.TLED นำเสนอเทศกาลภาพยนตร์ไทยในเบอร์ลิน

un.thait.led film festival alt banner © Goethe-Institut Thailand

23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563

Sinema Transtopia, เบอร์ลิน

ความจริงที่เกินจริงและทัศนคติคร่ำครึ หากผู้หญิงที่เปลี่ยนคู่ควงไม่ซ้ำหน้ากับผู้ชายที่ถูกลดทอนความเป็นบุรุษเพศกลายเป็นเรื่องธรรมดา ผู้คนที่ยึดทัศนคติทางสังคมแบบเดิมก็จะกลายเป็นคนไร้ตัวตน เทศกาลภาพยนตร์โดยกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ชาวไทยในเบอร์ลินในนาม un.thai.tled หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาอภิปรายพร้อมกับคตินิยมในสังคมที่เป็นอยู่ เราเคยพบเห็นภาพผลงานของผู้สร้างหนังชาวไทยภาพใดบ้างที่แสดงถึงความย้อนแย้งในสังคม ร่วมหาคำตอบนี้ได้ในโปรแกรมภาพยนตร์หลากรสที่จะจัดฉายขึ้น ตามด้วยการอภิปรายเรื่องที่อยู่ในกระแสและน่าฉุกคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นไทย

ย้อนกลับ