Schnelleinstieg:
Direkt zum Inhalt springen (Alt 1)Direkt zur Sekundärnavigation springen (Alt 3)Direkt zur Hauptnavigation springen (Alt 2)

Die Zukunft der Bibliotheken

Ako bude vyzerať knižnica budúcnosti? Päť odborníkov odpovedá na otázku o profile, o úlohách a výzvach svojej práce.
„Buď bude knižnica demokratizujúce reálne a virtuálne miesto, ktoré vytvára neobmedzený prístup k médiám a informáciám, či už sú tieto fyzicky prítomné, alebo sú k dispozícii na stiahnutie, licencované alebo sú k dispozícii uložené v cloudoch.

Ako bude vyzerať knižnica budúcnosti? Päť odborníkov odpovedá na otázku o profile, o úlohách a výzvach svojej práce.
„Buď bude knižnica demokratizujúce reálne a virtuálne miesto, ktoré vytvára neobmedzený prístup k médiám a informáciám, či už sú tieto fyzicky prítomné, alebo sú k dispozícii na stiahnutie, licencované alebo sú k dispozícii uložené v cloudoch. Pritom takéto reálne miesto vytvára priestor pre kvalitný pobyt, umožňuje voľné a neviazané učenie a vzdelávanie, nezávislé od konkrétnej knižnice a poskytuje možnosti stretávania, kde sa ľudia môžu zísť a cítiť sa v pohode. Knižnica bude aj naďalej virtuálne hrať rovnakú nezastupiteľnú úlohu informačného centra ako predtým, bez ohľadu na to, či sú jej klienti doma, alebo vonku na cestách.
Inou možnosťou je, že svet bude rozdelený na tých, ktorí si môžu finančne dovoliť získať všetky informácie a prístup k nim, a tých, ktorí sa budú musieť uspokojiť s muzeálnou zbierkou fyzických médií.

Top