Çeviri atölyesi Türkçe-Almanca Çeviri Atölyesi Duyurusu

Buch © colourbox.com

Di, 05.10.2021

Istanbul

15-19 Kasım 2021, İstanbul

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2006 yılından beri "Türkiye’nin Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri" (TÜREÇAT) kapsamında iki dilli Edebi Çeviri Atölyeleri düzenlenmektedir. Amaç, ülkeler arasındaki kültürel alışverişin daha sağlıklı işlemesine zemin hazırlamaktır. Hem Türkçe'nin yazı dili birikiminin Dünya'daki yaygın dillere hem de diğer dillerin Türkçeye aktarımında daha nitelikli çeviriler üretilmesini sağlamak için edebiyat çevirmenlerinin özendirilmesi istenmektedir.
 
Atölye çalışmalarına Türkçeden Almancaya ve Almancadan Türkçeye çeviri yapan çevirmenler katılabilecektir. Çevirmenlerin üzerinde çalıştıkları metinler, hem uzman çevirmen ve akademisyenlerden oluşan moderatörler hem de diğer katılımcılar tarafından derinlemesine incelenecektir.
 
15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan Türkçe-Almanca Çeviri Atölyesi'ne katılmaya hak kazanan çevirmenlerin ulaşım, konaklama ve ağırlama giderleri bakanlık tarafından karşılanacaktır.
 
BAŞVURU KOŞULLARI:
 
Kimler Başvurabilir:  Kültür, edebiyat, araştırma, deneme vb. alanlarda Türkçeden Almancaya veya Almancadan Türkçeye en az bir çevirisi yayımlanmış olan çevirmenler başvurabilecektir.
 
Atölye Çalışma Yöntemi: 2021 yılında düzenlenecek çeviri atölyesi süresince moderatörler gözetiminde bir çalışma programı yürütülecektir. Çevirmenlerin hâlihazırda üzerinde çalıştıkları metinler ya da moderatörler tarafından katılımcılara verilecek olan metinler üzerinde bir çalışma ve uygulama gerçekleştirilecektir.
 
Katılımcıların Belirlenmesi: Atölyeye katılmaya hak kazananlar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, partner kuruluşlar ve moderatörler tarafından belirlenecek ve başvuru sahiplerine duyurulacaktır. 
 
Eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecek ve başvurular bütün belgeler (başvuruların son teslim tarihine kadar) teslim alındığı anda geçerlilik kazanacaktır.
 
Başvuruların Son Teslim Tarihi: 05 Ekim 2021
 
TÜREÇAT Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:
- Başvuru formu 
- Katılımcının özgeçmişi ve yayımlanmış eserlerinin listesi (en fazla bir sayfa) 
- Katılımcının yayımlanmış veya hâlihazırda üzerinde çalışmakta olduğu çeviriden 4 sayfa
- Orijinal metin (en az 4 sayfa)
- Örnek metni gönderilen eserin ve yazarının kısa tanıtımı (en fazla bir sayfa)

Başvuru sahibinin çalıştığı Kurum/Kuruluştan ilgili atölyeye belirtilen tarihlerde katılımında sakınca olmadığına dair alacağı resmi yazı 
2021 yılında düzenlenecek olan Türkçe-Almanca Çeviri Atölyesi için duyuru metnine ve başvuru linkine "http://www.teda.gov.tr" sitesinde yer alan duyurular kısmından ulaşılabilmektedir. 
 
Başvuru formu ve gerekli belgelerin yüklenmesi için aşağıda yer alan link üzerinden TUREÇAT atölye başvuru sistemine ulaşılabilir:
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjpB7mI6T_1-dLzXD2he2qO6TPMs9OVdc_ZFEeHG3ehG9IWA/viewform
 
İLETİŞİM:
 
https://teda.ktb.gov.tr/

Nilgün Özilhan: +90(312) 470 54 33
Hakan Koray Özlük: +90(312) 470 53 67
Merve Yavuzdemir: +90(312) 470 53 42
 

Zurück