Kısa yollar:

Doğrudan içeriğe git (Alt 1) Doğrudan ana navigasyona git (Alt 2)
Across generations© Goethe-Zentrum Tirana

Across Generatıons

ACROSS GENERATIONS – Sanattan, Kültürden ve Birbirimizden Öğreniyoruz

Farklı yaş grupları arasında gerçekleşen diyalog, tüm dünyada güçlü bir değişim gören toplumsal birlikteliğimiz için büyük önem taşıyor. Bu bağlamda bazı sorular ön plana çıkıyor: Daha genç ve daha ileri yaşta insanlar ne şekilde bir etkileşim çerçevesinde birbirlerinden öğrenebilirler? Hangi konular farklı yaş gruplarından insanlar arasında benzer derecede ilgi görüyor? Müzeler ve koleksiyonları bu kapsamında ne gibi bir rol oynayabilir?  


Katılan müzeler


Berlin Buluşması

Berlin’de gerçekleşen proje ortakları buluşması kapsamında katılımcılar farklı kuşaklar arası sanat pedagojisi yöntemlerini deneyimleme fırsatı buldular.

  •  © Staatliche Museen zu Berlin / Valerie Schmidt, 2021
  •  © Staatliche Museen zu Berlin / Valerie Schmidt, 2021
  •  © Staatliche Museen zu Berlin / Valerie Schmidt, 2021
  •  © Staatliche Museen zu Berlin / Valerie Schmidt, 2021

Proje Hakkında

ACROSS GENERATIONS kültürel eğitim alanında gerçekleştirilen bir model proje olarak tanımlanabilir.

Proje, farklı nesiller arasında ortak faaliyetlerin ve bilgi aktarımının müzelerde bulunan sanat ve kültür tarihi değeri taşıyan nesneler aracılığıyla nasıl teşvik edilebileceği konusunda deneme çalışmaları gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Müzenin, nesilleri bir araya getiren yeni bir eğlenme ve karşılaşma mekanı olarak içerdiği potansiyelleri ele alan çalışmada, kültür kurumlarının da yeni hedef kitlelerle edinecekleri deneyimlerden ne gibi faydalar sağlayabilecekleri araştırılacaktır.
Proje ile ilişkilendirilen beklentilerden birisi de, nesiller üstü öğrenme ve denyimleme ile ilgili “uluslararası bir bakış açısı” temelinde, farklı köken ve yaşlardan ziyaretçilerle gerçekleştirilen gündelik çalışmalarda yararlanılabilecek değerli deneyimler edinmek ve kültür kurumlarının aciliyetle ihtiyaç duyduğu çeşitlendirme için dürtü niteliğinde sonuçlar elde etmektir. Günümüzde yoğun bir değişim ve çeşitlendirme süreci yaşayan aile kavramları ile siyasal ve toplumsal değişimler üzerine uluslar üstü bir etkileşim sürecinin de bu mesleki alan çalışmasına eşlik etmesini hedefliyoruz.

ACROSS GENERATIONS – Sanattan, Kültürden ve Birbirimizden Öğreniyoruz, Güney Doğu Avrupa’da faaliyet gösteren Goethe-Institut’ların ve Berlin Devlet Müzelerinin 2021 yılında ortaklaşa başlattığı bir projedir.