Nationales Museum für Fotografie, Tirana - Goethe-Institut Türkiye

Kısa yollar:

Doğrudan içeriğe git (Alt 1) Doğrudan ana navigasyona git (Alt 2)

Marubi Müzesi

© Christian Richters

Marubi Müzesi

Marubi Ulusal Fotoğraf Müzesi Arnavutluk’un ilk fotoğraf müzesidir. Arşivlerinde – İtalya’nın Piacenza kentinden gelen Pietro Marubi’nin ilk fotoğraf stüdyosunu kurduğu 1865 yılından 20. yüzyıl sonlarına kadar uzanan bir dönemi kapsayan -  500.000’den fazla negatifi barındıran müze, Balkanların en zengin koleksiyonlarından birine sahiptir. Komünist dönemde tüm özel faaliyetlerin yasaklanması ile birlikte, ailenin son ferdi olan Gege Marubi aile arşivini devlete hibe etmiştir. 

Kentin diğer atölyelerinde çalışan fotoğrafçılar da aynı adımı atınca, 1970 yılında Shkodër Belediyesi himayesinde kent müzesinin bir parçası olarak Marubi Fototeği kurulmuştur. Fototeğin sorumluluğu 2003 yılında Arnavutluk Kültür Bakanlığına devrolmuştur.

9 Mayıs 2016 tarihinde ziyaretçilere kapısını açan Marubi Ulusal Fotoğraf Müzesinin merkezini fototeğin koleksiyonu oluşturmaktadır. Arnavutluk’un en büyük kültür mekanlarından biri olan ve Arnavut kültürünün önemli bir simgesi haline gelen bu yeni müze, ülke tarihinin yüz yılı aşkın bir dönemini belgelemekte, önemli anlara, kişilere ve olaylara “ışık tutmaktadır”.

Eğitim ve Tanıtım Departmanı

Geçmişi hatırlamak ve hafızamızı diri tutmak amacıyla farklı yaş gruplarından insanları bır araya getiren nesillerötesi programlar geliştiriyoruz. Bu çalışmalar kapsamında çocuklar ve tüm yaş gruplarından öğrenciler ile atölyeler düzenliyor, katılımcıları böylece dijitalleştirme ve kataloglama sürecine dahil ediyor, müze pedagogları ve departman çalışanları için eğitimler düzenliyor ve müzenin çeşitli etkinliklerine kamu kurumları ve özel kuruluşlar iş birliğiyle destek sağlıyoruz.

İnternet sayfası: www.marubi.gov.al