Nationalgalerie, Sofia - Goethe-Institut Türkiye

Kısa yollar:

Doğrudan içeriğe git (Alt 1) Doğrudan ana navigasyona git (Alt 2)

Ulusal Galeri

 tguigkjnlö
ugihlkjllö.

Ulusal Galeri


1948 yılında kurulan Ulusal Galeri, Bulgaristan’ın en kapsamlı sanat müzesi olup bünyesinde 41000 resim, heykel, grafik, dekoratif ve çağdaş sanat eseri barındırmaktadır. Bulgar topraklarında üretilmiş Hıristiyan dönemi eserlerinin (4. ila 19. Yüzyıl) en zengin koleksiyonuna sahip müzede, bunun yanı sıra ulusal diriliş döneminden günümüze kadar uzanan bir yelpazeyi kapsayan zaman diliminden büyük Bulgar ustalarının eserleri, Avrupa sanatının seçkin örnekleri (15. ila 19. Yüzyıl) ve Asya, Afrika ve Amerika’dan özel yapıtlar bulunmaktadır.
Güncel eğilim ve pratiklerle uyumlu olarak Ulusal Galeri, misyonunu, Bulgar ve yabancı sanatçıların eserlerini içeren koleksiyonunu günümüzün ve geleceğin nesilleri için koruyan, inceleyen ve zenginleştiren kamuya açık bir müze olarak tanımlamaktadır.

Eğitim ve Tanıtım Departmanı

Ulusal Galerinin eğitim ve tanıtım departmanı çeşitli müze programları, konferanslar ve faaliyetler tasarlamakta ve gerçekleştirmektedir. İletişim departmanının bir parçası olan eğitim departmanı, galeri ile ziyaretçilerimiz arasında uzun vadeli bağlar oluşturmak amacıyla dolaysız yollardan faaliyet göstermektedir.


İnternet sayfası: www.nationalgallery.bg