Kısa yollar:
Doğrudan içeriğe git (Alt 1)Doğrudan bir alt navigasyona git (Alt 3)Doğrudan ana navigasyona git (Alt 2)

Tüm duyularla

Okul // Atölye
12-15 yaş // egzersiz başına 30 dakika // 1 ders birimi // 5 algı egzersizi
Görme // Algıla // Hisset // Taşı // Çiz
Ön Kurs // Sahne // László Moholy-Nagy // Oskar Schlemmer // Paul Klee
Bireysel egzersizler ısınma egzersizi olarak tüm modüllerle birleştirilebilir
 

Mit allen Sinnen Silke Wittig | CC BY-NC-SA 4.0 gereksınımler:

  • A4 kağıt
  • Karakalem
  • Çizim pedi
  • Krep Bant
  • Paket kâğıdı
  • Makas
  • Yün top
  • Parmak boya

kılavuz

Kısa egzersizler, mekan ve çevre algısı için duyuları eğitmeye hizmet eder. Ön hazırlık kurslarına ve atölyelerdeki derslere göre tasarlanırlar ve atölye çalışması veya bağımsız bir modül olarak ısınma için kullanılabilirler.


EGZERSİZ 1: GÖRME, Hissetme, ÇİZİM


Bu egzersiz sensör teknolojisi ile algıyı eğitir ve ortak çalışmalarda yapılır.

Adim 1: Ortaklar hem kâğıt hem de kurşun kalem alırken, ortaklardan 1'i sabit bir çizim pedi alır.

Adim 2: Ortak 2´ye çizilecek Bauhaus binalarının fotoğrafları gösterilir. Kağıt, Ortak 1 in arkasına yerleştirilmiş ve krep bant ile yapıştırılmıştır. Ortak 2, Ortak 1 in arkasına basit bir çizim yapar.

Adim 3: Ortak 1 şimdi sırtında hissettiği çizgileri bir kağıda aktarıyor. Burada, çizim şablonlarına bakmaması, ancak arkasındaki kurşunkalemle keçe dokunuşlarına odaklanması önemlidir.

Adim 4: Sonunda iki çizim karşılaştırıldı. Benziyorlarmı? Daha sonra yer değiştirilsin.

Seçenek: Bu alıştırma, çarpıcı yapılar kullanılarak kentsel alanlarda da gerçekleştirilebilir.


EGZERSİZ 2: VÜCUT VE alan ANLAYIŞI

Bu alıştırma alan algısı ile ilgilenir: kişinin kendi bedeni ve hareketleri, ayrıca çizgiler, ana hatlar ve rakamlara çevrilmesi. Bu alıştırma grup halinde ortak çalışma olarak yapılır.

Adım 1: Katılımcılar ilk önce odanın içinde bir kaç dakika hareket eder, alanın tamamında yer almasına yardımcı olurlar.

Adım 2: Ambalaj kağıdının büyük bölümleri şimdi odanın ortasında, her iki takımın bir bölümünde olmak üzere yayılıyor. Ortak 1 şimdi tercihine göre uzanıyor, ortak 2 vücudun kıvrımlarını bir kalemle çiziyor.

Adım 3: Şimdi, ortak 1 taşınır ve ana hatları yine ortak 2 tarafından çizilir. Bu, birkaç kez tekrarlanır, kağıtta birkaç ana hat üst üste gelir.

Adım 4: Artık ortaklar rollerini değişiyor ve alıştırmayı tekrar yapıyorlar.

Adım 5: Şimdi kağıtlar duvarlara asılır. Ana hatlar nasıl yansıyor? Hareket halindeki figürlere benziyorlar mı? Alan ile nasıl ilişki kurarsınız?


EGZERSİZ 3: YÜN İLE HATLAR VE çızgıler

Bu alıştırma 5 ila 10 katılımcıdan oluşan daha küçük gruplar halinde gerçekleştirilir ve iki boyutlu ve mekansal yapıların etkileriyle ilgilenir.

Adım 1: Katılımcılar kendilerini bir daireye yerleştirir, bir katılımcı yün topu alır ve ipliğin sonunu eline bağlar.

Adım 2: Şimdi top başka bir katılımcıya atılıyor, böylece yün ipliği ikisini birleştiriyor. İplik tekrar tutulur, top tekrar atılır.

Adım 3: Tüm katılımcılar topu en az bir kez elinde tuttukları anda, elde edilen yün ağı dikkate alınır. Karakter neye benziyor? Nezi hatırlatıyor?

Adım 4: Bir sonraki adımda katılımcılar yün ağını yere yerleştirip tekrar şekle bakarlar? Ne değişti? Düz yapı alansal olandan farklı mı yansıyor?


EGZERSİZ 4: çıft elle ÇİZİM

Bu egzersizde, çizime eğlenceli bir şekilde yaklaşmak ve sonuca değil, sürece odaklanmak için iki elinizle aynı anda çizim yaparsınız.

Adım 1: Her bir elinize bir kalem alın ve aynı anda kağıdın üzerine yerleştirin, ardından aynı serbest çizgi ve desenleri senkronize hareketlerle çizin.

Adım 2: Sonunda gruptaki resimler göz önünde bulundurulur. Çizgiler, desenler ve şekiller için neler yaratıldı? Resimler yansıtılabilir mi? Hangi taraf daha etkileyici? Bu alıştırma, katılımcılar iki eliyle de çizebileceklerini fark ettikleri zaman hoş bir sürpriz etkisi sunuyor.


EGZERSİZ 5: "BİR çızgı gezen BİR NOKTADIR." PAUL KLEE

Bu egzersiz, duyusal algıyı eğitir ve katılımcıların kendilerini sanatsal ifade etme endişelerini azaltır.

Adım 1: Katılımcılar, kendilerine en çok uyan renkleri parmak renklerinden seçerler. Sonra, çizim kağıdına bir nokta çizerler ve ardından parmakları kağıtta dolaştırırlar, böylece "gezen" bir çizgi oluşturulur.

Adım 2: Ek renkler seçip bunları mevcut olana ekleyebilir veya ilk adımı tekrarlayabilirsiniz.

Adım 3: Sonunda gruptaki resimler göz önünde bulundurulur. Hangi çizgiler, desenler ve şekiller yaratıldı? Katılımcılar neden bu renkleri seçtiler?

Mimar Walter Gropius, 1919 yılında sanat ve el sanatlarını birleştirme iddiasıyla Bauhaus'u kurdu. Okulun amacı, endüstriyel seri üretime uygun tasarım ve mimarlık ürünlerini bir araya getirecek yeni bir sanatçı türü yetiştirmektir. Okul, yaşam süreçlerini ve dolayısıyla toplumu bir bütün olarak şekillendirmek isteme fikrine yaklaştı ve odak, ortak çalışma yoluyla toplam sanat eserlerinin yaratılması üzerine oldu. Aynı zamanda, disiplinlerarasılık ve deney pedagojik oryantasyonun çok önemli unsurlarıydı.

Bauhaus'taki çıraklığın başlangıcında, tüm öğrenciler materyallerin kullanımı ve temel tasarım ilkeleriyle pedagojik olarak yeni ve deneysel bir şekilde ilgilenen bir dönemlik bir hazırlık kursu tamamladılar. Öğrenciler, malzeme, yapı, işlev, üretim ve malzeme arasındaki bağlantının ön planda olduğu alansal yapılar geliştirdi. Alan ve çevre algısı ile meşgul olmak için, ilk kursun liderleri aynı zamanda duyuların eğitimine odaklandı: görme, duyma, koklama, tatma ve hissetme.

İsviçreli ressam ve sanat eğitimcisi Johannes Itten, Weimar'daki Bauhaus ön kursunu tasarladı. Onun için bireysel duygu, öznel biliş ve objektif anlama yaratıcı tasarımın temelini oluşturdu. Ön kursun amiri (1919-1923) derslerinde renk ve morfolojinin yanı sıra doğa ve materyal çalışmalarına odaklanmış, aynı zamanda eski ustaların yanı sıra öğretiminin çıplak çizim bölümünün analizleri yapılmıştır. 1923'te Itten Bauhaus'u terk etti ve László Moholy-Nagy, 1923'te Josef Albers'le birlikte yürüttüğü ön kursun yönetimini devraldı. Moholy-Nagy odağı sanatsaldan teknik konuya kaydırdı. Öğrencilerin kendilerine maddi alıştırmalar yaptırmasını sağlayarak Itten'in pedagojisini aldı. Fakat öğrencilerinin saf bireyselliklerini teşvik etmek istemedi, ancak sistematik olarak onları duyular sentezinde statik, dinamik ve denge gibi teknik ilkelerin öğretilmesine tanıtmak istedi. 1928'de Josef Albers ön kursun resmi başkanı oldu. Metal, ahşap ve kağıt gibi çeşitli malzemelerin malzeme özelliklerini incelemek için basit araçlar kullandı, özellikle de ışığın, gölgenin ve perspektifin görünümü ve etkisine odaklandı.

PAUL KLEE

1920'de Paul Klee, Gropius tarafından Weimar'daki Staatliche Bauhaus'a atandı. Çeşitli eserleri Dışavurumculuk, Yapılandırmacılık, Kübizm, Primitivizm ve Sürrealizm ile ilişkilidir, 20. yüzyıl klasik modernizminin en önemli görsel sanatçılarından biridir. Klee, 1921'de kitapçı atölyesinin, 1922'de metal atölyesinin ve 1922/23 ile 1925 arasında vitray atölyesinin başı oldu. Klee hem Weimar'da hem de Dessau'da temel tasarım teorisini ön kursta öğretti. 1925'te Klee'nin “Eğitim Eskiz Defteri”, Bauhaus Verlag tarafından yayınlanan Bauhaus kitaplarının ikinci cildi olarak ortaya çıktı. 1926-1927'den 1930'a kadar ücretsiz plastik ve ressam tasarım dersleri verdi, 1927'den Serbest Atölye resmine veya serbest resim sınıfına girdi. 1927'den 1929-1930'a kadar dokumada tasarım dersleri verdi. Klee, Bauhaus'tan 1.4.1931 tarihinde ayrıldı. Düsseldorf Sanat Akademisi'nde profesörlük yaptı. Nasyonal Sosyalistler gücü ele geçirdikten sonra, işine son verildi.

OSKAR SCHLEMMER

Ressam, heykeltıraş ve sahne tasarımcısı olarak çalışmalarında Oskar Schlemmer, insan figürünün alandaki konumuna odaklandı. Ana yaratılış döneminde (1920-1932) çok sayıda stereometrik şekil ve birbirine bağlı figür grubu resimleri ortaya çıktı. 1922'de Stuttgart'ta ilk defa gerçekleştirilen Triadic Ballet için ilk figürler 1920'de yapıldı. Ocak 1921'de Schlemmer, Walter Gropius tarafından Weimar'daki Bauhaus eyaletine ilk ustalardan biri olarak atandı. Duvar resmi bölümünün beyni oldu ve çıplak resim çizme dersleri verdi. 1922'den 1923'e kadar heykel, taş oymacılığı ve bu arada metal atölyesinde ustalaşmıştı. 1923 yılında Weimar'daki Bauhaus sergisi için Schlemmer, duvar tasarımı, resim, heykel, basımcılık, reklam ve sahne alanlarında çok sayıda çalışma tasarladı. 1923'ten 1929'a kadar Bauhaus Weimar ve Bauhaus Dessau'da sahne atölyesinin başkanlığını yaptı. 1926’dan itibaren, bazı Alman şehirlerinde Hindemith’in organ müzikli Triadic Ballet’in yeniden yayınlanmasıydı. Performansları Schlemmer'i uluslararası olarak tanıttı ve ardından Paris ve New York'taki bale gösterilerine davet edildi. 1928 yılının Nisan ayından itibaren Bauhaus'ta kapsamlı öğretim görevlerinde bulundu. Çizim dersleri ve sahne teorisine ek olarak, Schlemmer ayrıca grafik-biçimsel, biyolojik ve felsefi içerik üzerine çizim yapmaya çalışan "İnsan Varlığı" konusunu da kurdu. 1928-1929, Almanya tarafından Schlemmer tarafından işletilen Bauhaus turu oldu. 1929 yazında Schlemmer Bauhaus'tan ayrıldı ve haziran ayında, 1932'de kapanmasına kadar ders verdiği Wroclaw Devlet Sanat ve El Sanatları Akademisi'ne atandı.

LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY

László Moholy-Nagy'nin çalışması sadece temsili olmayan resimleri değil aynı zamanda fotoğraf, film, tipografi ve sahne tasarımını da içerir. Bir grafik tasarımcı olarak yaptığı çalışma, De Stijl hareketinden, yapılandırmacılıktan ve Merz sanatından etkilendi. 1920'lerde en önemli fotoğrafçılardan biri olarak kabul edildi ve fotoğrafçılık terimini icat etti. 1920'lerin telefon resimleri, kavramsal ve medya sanatının ilk eseri olarak yorumlanabilir. 1923 yılında Bauhaus'a çoğunlukla deneysel fotoğrafçılık, film ve tipografi ile ilgilendiği Walter Gropius tarafından atandı. 1923'ten 1925'e kadar ön kursu ve Weimar'daki metal atölyesini, 1925'ten 1928'de Dessau'da yönetti. Walter Gropius ile birlikte Moholy-Nagy, Bauhaus kitaplarının ilk serisini yayımladı. 1928'de Moholy-Nagy, Bauhaus'tan ayrıldı ve Berlin'de tipografi ve sergi tasarımı, fotomontajlar ve kolajlar için kendi atölyesini kurdu. Almanya'da yasaklandiktan sonra, 1934'te önce Amsterdam'a, sonra İngiltere'ye (1935-1937) ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne, Şikago'da New Bauhaus'u ve 1938/39'da tasarım okulu kapanmasının ardından kurdu ve yönetti.
 
  • Mit allen Sinnen Silke Wittig | CC BY-NC-SA 4.0
  • Mit allen Sinnen Silke Wittig | CC BY-NC-SA 4.0