Futbol Birleştirir ©Goethe-Institut Istanbul

"Futbol Birleştirir!" projesi, futbol eğitimleri ve müsabakaları aracılığıyla genç mülteci erkeklerin toplumsal entegrasyonuna katkı sunarak, aynı şehri paylaştıkları yerelden gençler ile bir araya gelmelerine imkan sunup birlikte yaşama olgusuna yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

"Futbol Birleştirir!" projesi sayesinde ergen ve yetişkin erkekler futbol eğitimlerine ve müsabakalarına katılma imkanına kavuşacaklardır. Futbol; beraber geçirilen kaliteli zaman sayesinde, takım ruhu ve birlikte başarma duygularını aşılayacaktır. Birlikte yaşama ruhu ve paylaşım duyguları canlanarak mültecileri de içeren dezavantajlı grupların sosyal yaşamına büyük katkı sunacaktır. Projemiz, Mardin’de yaşayan mültecilerin ve dezavantajlı çocuk ve gençlerin toplumsal entegrasyonu ve sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi hedeflemektedir.
 

Projenin Amacı

Birçok zorluklarla karşılaştıkları şehir merkezinde yaşayan mülteciler ile yerel halk arasında sinerji yaratarak birlikte yaşama olgusuna yeni bir bakış açısı kazandırmak, ve kamuoyunun futbola bir “sosyal etkinlik” olarak bakmasını sağlamaktır. Profesyonel bir ekip tarafından sağlanmış olan futbol eğitimleri, müsabakalar ve büyük spor klüplerinin yıldız takımları ile yapılan dostluk maçları sayesinde birlikte yaşama adına umut aşılanması ve sosyal dışlanmışlık hissiyatının bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır.

"Futbol Birleştirir!" bir Goethe-Institut projesi olup Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.
 

  • Futbol Birleştirir © Goethe-Institut Istanbul / Enis Yücel
  • Futbol Birleştirir © Goethe-Institut Istanbul / Enis Yücel
  • Futbol Birleştirir © Goethe-Institut Istanbul / Enis Yücel
  • Futbol Birleştirir © Goethe-Institut Istanbul / Enis Yücel
  • Futbol Birleştirir © Goethe-Institut Istanbul / Enis Yücel

Basın Haberleri

Bu sayfada basında çıkan haberleri görebilirsiniz.

Partner