SivilLAB-Fellows

Charlotte Watermann

Charlotte Watermann -  Bild © Charlotte Watermann Charlotte Watermann 1988 yılında Köln’de doğdu. Kendini “gerçek bir Köln kızı” olarak tanımlar, ama tüm memleket sevdasına karşın kader onu defalarca uzaklara taşıdı: Hindistan’daki gönüllü hizmetinden hemen sonra lisans eğitimi için Fransa’nın Bordeaux kentine gitti. Burada ve Stuttgart Üniversitesi’nde kalkınma politikası odaklı sosyal bilimler lisans eğitimini tamamladı. Türkiye’ye de ilk olarak üniversite öğrencisiyken geldi: ERASMUS öğrencisi olarak bir eğitim dönemini İstanbul’da geçirdi.

Charlotte, lisans eğitimini tamamladıktan sonra Stuttgart Üniversitesi’nde ve Kahire’deki Ayn-Şems Üniversitesi’nde Almanca ve Arapça bir yüksek lisans programına başladı. Sosyal bilimler alanındaki yüksek lisans programının yanı sıra, disiplinlerarası Integrated Urbanism and Sustainable Design yüksek lisans programına da devam etti. Lisans eğitimi sürecinde gelişen ülkelerde şehir planlamacılığı, slum upgrading ve gelişmekte olan ülkelerde katılımcı kent gelişimi konularını yakından inceleme fırsatı buldu. Eğitiminin son dönemlerinde ara sıra Frauenhofer Enstitüsünde, yine şehir planlamacılığı alanında çalıştı.

Şimdi Charlotte üç SivilLAB yerel proje geliştirme koordinatöründen biri olarak 2016 Mayıs ayından beri İstanbul’daki projelerde çalışıyor. Programa başvurmasında, sadece Türkiye sevgisinin değil, programın politika, kent ve toplumsal projeler konularının bir araya geldiği bir alanda olmasının da etkisi büyüktü. Ancak programın uygulanma şeklinin de ikna olmasında payı vardı: Charlotte’ye göre SivilLAB’ın en büyük avantajları, bölgede çalışmanın kendisine öğrettikleri, çeşitli sivil toplum kuruluşuyla beraber çalışma şansı ve proje geliştirmede kullanılan sıra dışı yöntemler.

İstanbul’da özellikle sürdürülebilir kent gelişimi konusuna odaklanan Charlotte, bu kapsamda şimdiden bir Urban Design kampı düzenledi. Bu bağlamda ilgisini en çok İstanbul’un kenar mahalleleri, yani uluslararası sivil toplum girişimlerine katılımın henüz yaygın olmadığı bölgeler çekiyor.
 

Jan Schierkolk

Jan Schierkolk - Bild © Jan Schierkolk Jan Schierkolk’un memleketi, Eskişehir’in kardeş kenti olan Frankfurt am Main. Jan, ortaöğretimden mezun olduktan sonra “yurtdışında sivil hizmet” adı verilen yurtdışında askerliğe alternatif hizmeti yerine getirmek için bir yıla yakın Orta Amerika’da, Guatemala’da bir sosyal projede çalıştı. Jan’a göre farklı yaşam şartlarına, ülkelere ve kültürlere olan kalıcı ilgisini uyandıran, tam da burada karşılaştığı “paket halinde gerçeklik” oldu. Bu sosyal projeden sonra, Passau Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında lisans eğitimine başladı. Üniversitede okurken ilk defa İstanbul’a da gelip sekiz ay burada yaşadı ve bir ders dönemini Boğaziçi Üniversitesi’nde geçirdi.

İstanbul’dan sonra Jan Passau’ya dönmek yerine bir mübadele programı çerçevesinde ABD’nin Teksas eyaletine gitti. Üniversite diplomasını aldıktan sonra ise Cenevre’de uluslararası ilişkiler alanında disiplinlerarası bir yüksek lisans programına başladı. Bu yüksek lisans eğitiminin yanı sıra, Dünya Ekonomik Forumu’nun çevre biriminde ve Alman Federal Meclisi’nin bir üyesinin yanında çalışmak gibi görevler üstlendi. Bugüne kadar Jan çok sayıda farklı alanda çalıştı, birden çok ülkede yaşadı ve sivil toplum girişimlerinde ve siyasette aktif olarak görev aldı.

Örneğin Kosova’da Jan dost bir sivil toplum örgütüyle birlikte gençler için birçok etnik gruptan katılımcının yer aldığı bir barışma kampı düzenledi; Mısır’da Arap Baharı’nı aylarca en yakından takip etti; Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’nde ise yatırım bölümünde ekolojik sürdürülebilirlik meseleleri üzerinde çalıştı. En son olarak iki yıl boyunca Frankfurt’taki bir “Hauptschule’de”, yani pratik eğitim ağırlıklı ortaokulda eğitimde adalet alanında Teach First koordinatörü olarak görev yaptı. Bu program çerçevesinde örneğin siyasal eğitim, (mülteci öğrencileri de kapsayan bir konu olarak) entegrasyon, sürdürülebilir kalkınma için eğitim ve medya eğitimi gibi konular üzerinde çalıştı.

Jan, SivilLAB yerel proje geliştirme koordinatörü olarak da gençlerle çalışmaya devam etmek istediğinden ev sahibi kurum olan Eskişehir’deki Tepebaşı belediyesinin projeler için bir gençlik merkezindeki ofisi de tahsis etmesine çok sevindi. Eskişehir’de belediyeyle, sivil toplum örgütleriyle, en önemlisi de gençlerle sürdürülebilirlik ve demokratik katılım alanlarında çalışmalar yapmak istiyor. Ayrıca Jan için Almanya ve Türkiye arasında, daha doğrusu somut olarak kardeş kentler olan Eskişehir ve Frankfurt arasında iletişim ve düşünce alışverişi de çok önemli.

Karola Reiter

Karola Reiter - Bild © Karola Reiter Karola Reiter Berlin’de doğdu, ama üniversiteyi Almanya’nın çeşitli bölgelerinde okudu: Bayreuth’ta din ve toplumsal coğrafya odaklı kültürel araştırmalar alanında lisans eğitimini tamamladıktan sonra Bremen Üniversitesi’nde kentsel ve bölgesel kalkınma alanında yüksek lisans eğitimine başladı. Bu süreç boyunca en büyük isteklerinden biri, bu iki alanı bağdaştırmaktı. Bu bağlamda insanın ya da toplumun mekânda nasıl davrandığı ve mekânı nasıl şekillendirdiği, öte yandan mekânın da insanı ya da toplumu nasıl etkileyip biçim verdiği sorusu üzerine her zaman düşündü. Üniversite eğitiminin yanı sıra bu meseleyle ilgili uygulamalı olarak da emek vererek toplumsal kent kalkınması ve entegrasyon çalışmaları alanında çeşitli projelerde çalıştı.

Bolzplatzliga derneğiyle birlikte sosyoekonomik bakımdan yoksun semtlerde çocuk ve gençlerle futbol maçları düzenleyen Karola, Sırbistan’ın Belgrad kentinde de Urban Incubator Association’da birkaç ay boyunca çalıştı.  En son olarak Berlin-Neukölln’de bir komşuluk şenliğinin koordinasyon ve planlamasını üstlendi. Bu projede birlikte renkli bir sokak şenliği düzenlenebilmesi için çeşitli girişim ve dernekler bir araya getirildi. Bu şenliğin gerçekleşmesinden birkaç hafta sonra ise Karola için SivilLAB programı başladı. Bu noktada artık Türkiye’nin yabancısı değildi, daha lisans eğitimi sırasında Bursa’daki Uludağ Üniversitesi’nin İlahiyat Fakültesi’nde bir ders dönemini geçirmiş, bu dönemde ülke çapında geziler de yapmıştı. Ancak Kayseri’ye yolu ancak 2016 Temmuz ayında SivilLAB vesilesiyle düştü.

Karola Kayseri’de özellikle üniversite öğrencilerinden oluşan gruplarla birlikte çalışıyor. Birlikte mülteciler için çalışmalar yapıyorlar: Mahalle çocukları ile bir komşuluk mutfağı başlatıldı, şimdi genç kızlara da üniversite hayatını daha yakından tanıma fırsatı sunuluyor. İlkokullarda çevre eğitimiyle ilgili başka bir proje ise planlama aşamasında.

Tüm bu etkinlikler bağlamında, doğrudan bölgedeki ihtiyaçlara yönelik hareket etmek ve Kayseri’de var olan yapılarla birlikte çalışmak Karola için çok önemli. SivilLAB’ın cazibesi de Karola’ya göre tam da burada yatıyor:  iki yıl boyunca bir kenti keşfetme ve bu kadar yaratıcı tasarım özgürlüğüne sahip olma fırsatı başka nerede bulunur?