Öğretmenler için materyaller

17 Ziele der nachhaltigen Entwicklung Foto: © Getty Images

Bu materyaller sayesinde sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ilişkin, öğrencileri motive edici FeTeMM ağırlıklı Almanca dersleri geliştirilebilir.

Günümüzün çocukları ve gençleri, 2030 yılında yetişkin birer birey olacak. Amaçlara ulaşılması, çocukları doğrudan etkileyeceği için onların kişisel yaşamlarına ve geleceklerine de somut olarak yansıyacaktır. Bazı faaliyet alanları, gündelik yaşama yakınlıkları nedeniyle FeTeMM (Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik) ağırlıklı Almanca dersine uygundur. Bunu destekleyen bir başka unsur, bu 17 amaçla ilgili, Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki öğrencilere yönelik kapsamlı, görsel açıdan zengin ve herkesin erişimine açık materyallerin olmasıdır. 

Gündelik yaşam bağlamına en uygun konu başlıkları arasında beslenme, su ve enerji kullanımının yanı sıra bireysel tüketim alışkanlıkları yer alır. Bu sırada insan davranışının, dünya üzerindeki etkilerini, ekolojik ayak izi tabir edilen bir parametreyle göstermek ve karşılaştırmak mümkündür. 

Bu materyaller sayesinde sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ilişkin, öğrencileri motive edici FeTeMM ağırlıklı Almanca dersleri geliştirilebilir. Çeşitli konu başlıkları, gündelik yaşamdan edinilmiş birçok bilgiyi kullanmak, var olan sözcük dağarcığını aktif olarak kullanmak, bilinen cümle yapılarını pekiştirmek ve yenilerini edinmek için uygun bir alan açar. Öğrenciler, sürdürülebilir kalkınma için 17 amacın oluşturduğu ana başlık altında bu konuları yapıcı bir şekilde işleyebilir. 

 
"Çok Fazla Kağıt" konusunda bir öğretim ünitesi örneğini kullanarak Almanca derslerinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri
Yazar Gila Hoppenstedt Dijital Eğitim Konferansı 2020'de

Materyalleri indir