Değişim projeleri

Austauschprojekte © Goethe-Institut. Foto: Valentin Fanel Badiu

WILLKOMMEN TÜRKEI! HOŞ GELDİN ALMANYA!
2017/2018 öğretim yılı için Türkiye-Almanya öğrenci değişimi projeleri

ÇAĞRI
Öğrenci değişimi öğrencilerin okul hayatına dair en etkileyici deneyimlerinden birini oluşturmaktadır. Bu nedenle Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya "Willkommen Türkei! Hoş geldin Almanya! Türkiye-Almanya Öğrenci Değişimi Projeleri" programını, Türkiye-Almanya öğrenci projelerini desteklemek amacıyla yeniden çağrıda bulunmaktan memnuniyet duymaktadır.  Öğrencilerine ziyaret ve karşı ziyaretle diğer ülkeyi tanıma ve yeni insanlarla tanışma fırsatı sunmak isteyen Türkiye ve Almanya’dan okullar aranmaktadır.
 
Bu sefer bir yenilik: Bu sene mevcut okul ortaklıklarını bundan sonra da güçlendirmek isteyen okulların başvurmaları bizleri özellikle sevindirecektir. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi öğrenci buluşmasında Türkiye ve Almanya’dan öğrencilerin birlikte bir proje geliştirmeleri istenmektedir. Yoğun bir ön hazırlık ve değişim sonrası çalışma projenin önkoşuldur. Bu amaçla Türkiye ve Almanya’dan birer okulun birlikte çalışması gerekmektedir. Almanya’dan proje partnerleri bugünden itibaren kendileri ve Türkiye’den partner okulları için başvuruda bulunabilirler. 5. sınıftan itibaren bütün okul türleri proje desteği için başvuruda bulunabilir. 
 
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya 2009 yılında Robert Bosch Stiftung tarafından hayata geçirilen başarılı Öğrenci Değişimi Programını 2017 yazından itibaren kendisi üstlendiği için memnuniyet duymaktadır. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya bu programı Eylül 2014 yılından beri zaten uygulamaktaydı. Program bundan sonra da Robert Bosch Stiftung tarafından desteklenecektir. Aynı şekilde Türkiye’de bundan sonra da Goethe Institut İstanbul ile birlikte uygulanmaya devam edilecektir.

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya "Willkommen Türkei! Hoş geldin Almanya! Türkiye-Almanya Öğrenci Değişimi Projeleri" programı Türkiye ve Almanya’daki okulların ortak projelerini desteklemektedir. Bir projenin planlaması ve yürütülmesi proje partneri ile işbirliği halinde gerçekleşir. Öğrencilerin fikirleri ve ilgileri temelinde proje konuları hem içerik hem de yöntem bakımından serbestçe seçilebilir. Proje konusunu örneğin çevre, toplum, eğitim, müzik veya teknik oluşturabilir ve bu konu örneğin el işi çalışmalarıyla, tiyatro/müzik gösterileriyle, sergiler veya dokümantasyon yöntemiyle uygulanabilir.
 
Bir öğrenci grubu ile ortak bir proje yürütmek isteyen Türkiye ve Almanya’dan okullar. Farklı okul türlerinden olmak üzere 5.sınıftan itibaren, öğretmenleri ve rehber öğretmenleri ile birlikte, öğrenciler desteklenir. Grup büyüklüğü 10-25 öğrenci seviyesinde olmalıdır.
 
Proje planlaması ve başvuru formunun doldurulması gibi konuları görüşebilmek için başvuru formunu teslim etmeden başvuru süresinin bitiminden en az dört hafta önce Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya ile iletişime geçmenizi rica ediyoruz. Bu şekilde başvurunuz ön değerlendirmeye tabii tutulabilsin. Başvuru süresi bitiminden (son başvuru günü) sonra teslim edilen başvurular dikkate alınamayacaktır.
 
Başvurular 2017/2018 yılları için üç farklı dönemde yapılabilmektedir. Bu dönemleri müteakip başvurular, ucu açık olmak üzere değerlendirilip karara bağlanacaktır.
 
Başvuru süreleri (Son başvuru günü)
09.02.2018
09.04.2018
04.06.2018

 
Başvuru dosyanız bize ulaşmasının ardından yaklaşık altı hafta içinde Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya tarafından olumlu veya olumsuz tarafınıza geri dönüş yapılacaktır. Başvurunuzun kabul edilmesi halinde, projenize verilecek olan destek, projenizin kabulünden (kabul yazısı) yaklaşık bir hafta sonrasında başlar ve bir sene sonra sona erer.
 
Başvurular bir değerlendirme komisyonu tarafından ucu açık olarak incelenir: En iyi proje fikirleri destek almaya hak kazanır. Program kapsamında en fazla 18 öğrenci değişimi projesi için maddi kaynak öngörülmüştür.
 
Okul ortaklıklarının sağlanmasında yardımcı olmaya çalışmaktayız. Okullar irtibat sağladıktan sonra destek almak için ucu açık bir başvuruda bulunabilirler.
 
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya projenizin planlamasında ve yürütülmesinde sizi destekler ve size eşlik eder, ayrıca sorularınız konusunda da memnuniyetle yardımcı olmaya çalışır. Gerekli olması durumunda ortak çözüm arayışında da sizi esnek bir şekilde destekler.
 
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, Robert Bosch Stiftung ve Goethe-Institut İstanbul öğrenci değişim projesinin planlaması ve yürütülmesi konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmez. İlgili ülkelerin dışişleri bakanlıkların geçerli olan seyahat ve güvenlik uyarıları dikkate alınması gerekmektedir.
 
Almanca başvuru formunu aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz:

Antrag auf Förderung eines deutsch-türkischen Schüleraustauschprojekts
 
- Her iki partner okul başvuruda bulunmadan önce iletişimde olmaları gerekmektedir;
- Başvuru, proje öncesinde Almanya‘daki partner okul tarafından hazırlanan başvuru formuyla Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’ya teslim edilmesi gerekmektedir (Proje kapsamı: Hazırlık aşaması, öğrencilerin karşılıklı ziyaretleri, ziyaret sonrası değerlendirme aşaması);
- Projenin bir sene içerisinde yürütülmesi gerekmektedir;
- Öğrenci ve öğretmenlerin proje öncesinde diğer ülkeyle ilgilenmeleri gerekmektedir;
- Ziyaret ve karşı ziyaretler her defasında 7 ile 10 gün sürmektedir ve en az 2 günlük proje çalışmasını kapsamaktadır (8 günü aşan ziyaretlerde proje çalışma süresi 3 gündür);
- Konaklama mümkün olduğu kadar misafir kabul eden ailelerde gerçekleşir;
- Değişimin bir unsuru da buluşma ve projenin hazırlık ve sonrasındaki değerlendirme aşamasıdır. 

Hazırlık aşaması birkaç haftayı kapsamalı ve rutin ders programının yanında yürütülmelidir.
Kapsamı:
- Ortak bir projenin planlanmasında Türkiye ve Almanya’dan öğretmenlerin birlikte çalışmaları;
- Sorumlu öğretmenlerin hazırlık buluşması gerçekleştirmesi;
- Her iki ülkedeki öğrencilerin proje hazırlık çalışması yürütmesi;
- Türkiye ve Almanya’dan öğrencilerin ilk defa temasa geçmeleri.

Değerlendirme aşamasının kapsamı:
- Türkiye ve Almanya’dan rehber öğretmenlerin sonuçları toplayarak değerlendirmesi;
- Sorumlu öğretmenlerin değerlendirme yapmak üzere bir araya gelmesi;
- Öğrenciler tarafından bulgu ve deneyimlerin değerlendirilmesi, örn. anketler veya geri bildirim görüşmeleri ile. 
 
Hibe başvurusunda bulunabilecek alanlar:
- Sorumlu öğretmenlerin hazırlık ve müteakip değerlendirme buluşmaları;
- Ziyaret ve karşı ziyaret kapsamındaki seyahat giderleri;
- Konaklama giderleri (Gerekli sigorta işlemleri, giriş ücretleri vs. dâhil);
- Proje yürütme giderleri (Örn. çalışma materyali, ücretler);
- Katılımcıların makul düzeyde bir katkı payı ödemesi önkoşuldur. Aynı zamanda farklı kaynaklardan destek sağlanması da arzu edilmektedir.
 
Öğrenci değişim projeleri ile ilgili hazırlık ve yürütme konusunda danışmanlık:

Serap Aktürk
Proje asistanı
Goethe-Institut Istanbul
Yeniçarşı Cad. No. 32
34433 Beyoğlu - İstanbul
Faks: +90 (0)212 252 5214
serap.aktuerk@goethe.de
 
Öğrenci değişim projeleri ile ilgili başvuru, hazırlık ve yürütme konusunda danışmanlık:

Serra Berk-Perfölz
Proje Koordinatörü
Deutsch-Türkische Jugendbrücke gGmbH
c/o Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen
Haroldstraße 4, 40213 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211 837-2638
Fax: +49 (0)211 837-4147
berk@jugendbruecke.de
 

 

"Willkommen Türkei! Hoş geldin Almanya! Türkiye-Almanya Öğrenci Değişimi Projeleri" programı Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’nın bir projesi olup Robert Bosch Stiftung tarafından desteklenmektedir. Program Türkiye‘de Goethe-Institut İstanbul ile birlikte yürütülmektedir.

Bu program Türkiye ve Almanya arasında öğrenci değişimi projelerini desteklemektedir. Türkiye ve Almanya’daki öğrencilerin karşılıklı birbirlerinin ülkesini yakından tanımaları ve yeni bağlantılar kurmalarına olanak tanımaktadır. Türkiye ve Almanya’daki öğrenciler buluştuklarında ortak bir proje oluşturmak zorundadırlar. Yoğun bir ön hazırlık ve proje sonrası çalışma koşulu vardır. Bu çalışmaları Türkiye’den ve Almanya’dan birer okul birlikte ortaklaşa gerçekleştirmelidir.


Deutsch-Türkische Jugendbrücke / Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya   Robert Bosch Stiftung