10 Adımda Almanya’da Yükseköğrenimin

9. Adım
Formaliteleri Halletmek