Kısa yollar:

Doğrudan içeriğe git (Alt 1)Doğrudan bir alt navigasyona git (Alt 3)Doğrudan ana navigasyona git (Alt 2)
Abgase© Foto-Rabe, Pixabay

Sera Etkisi

Dünyanın ısınma trendine, iklim değişikliği adı verilir. Yerküremiz son 100 yılda yaklaşık 1 santigrat derece ısınmış durumda. Isınma sonucunda buzullar ve kuzey ile güney kutuplarındaki diğer buz kütleleri erimekte. Buna bağlı olarak deniz seviyeleri yükselirken kıyı kesimlerinde sel felaketleri yaşanıyor. Müdahalede bulunulmadığı halde, 2100 yılına kadar, 6,5 santigrat derecelik bir sıcaklık artışının eşlik ettiği bir iklim değişikliği bekleniyor. Daha 2 santigrat derecelik bir sıcaklık artışıyla bile ağır sel felaketleri, kuraklık ve devasa fırtınalar gibi aşırı hava olaylarının yaşanacağı tahmin ediliyor. İklim değişikliği, sera etkisi sonucu oluşmaktadır.

Hedef 13
Öğretmenler için

Hedef 13
Ebeveynler için