Erken Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Nürnberg Tavsiyeleri

Nuremberg Recommendations © Goethe-Institut

Erken Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Nürnberg Tavsiyelerinin eldeki yeniden gözden geçirilmiş versiyonu, erken yabancı dil öğrenimini etkileyen karmaşık koşullar ağını güncel bir bakışla, öğrenim gören 4-10 yaş arası çocukların potansiyellerini ve ihtiyaçlarını ortaya koyan bir biçimde tarif etmektedir. Ayrıca erken başlangıç, belirli bir eğitim sisteminin ya da aynı şekilde belirli bir kurumun bakış açısıyla değil, mümkün olan en kapsamlı perspektifle ele alınmaktadır.

Bu yayın, erken yabancı dil öğretimi alanında faaliyet gösteren herkese; karar alıcılara, okul yöneticilerine, mesleki gelişim eğitmenlerine, ilkokul ve anaokul öğretmenleri ile bu mesleklere aday olanlara ve bu alanda yüksek öğrenim gören öğrencilere hitap etmektedir. Ayrıca çocukların eğitim sürecine daha çok dolaylı biçimde dahil olan ancak, çocuk gelişimi üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olan velilere ve çocuğun çevresindeki diğer aktörlere de seslenmektedir.