Nürnberg Tavsiyeleri
Erken Yabancı Dil öğreniminde Güncel Durum ve Gelecek Perspektifleri

Nuremberg Recommendations: Situation and Perspectives © Goethe-Institut

Yabancı dil öğreniminin 15 yıl önce olduğundan daha erken başlaması, dünya çapında gözlemlenen bir eğilimdir. Genel olarak, erken öğrenme programlarının sistematik ve kurumlar-arası bir temelde planlanarak müfredatın oluşturulması ve gerekli personelin yetiştirilmesi çabaları gözlemlenmektedir.

Ulusal ve uluslararası çalışmalar, erken yabancı dil öğretiminin beklentileri tam olarak karşılayabildiğini kanıtlamaktadır. Çocuklar yeni dili hevesle öğreniyorlar.

İyi koşullar sağlandığında çocuklar, temel iletişim becerilerini ve dil farkındalığını geliştiriyorlar. Bu başarıların, dil politikası, pedagoji ve dil öğretimi uygulamalarıyla ilgili, çoğu ülkede henüz yeterince ele alınmayan önkoşulların yerine getirilmesine bağlı olduğu gösterilmiştir. [1].

Dil Politikası Aktörleri

Erken yabancı dil öğreniminin genel şartları büyük ölçüde, eğitim ve dille ilgili olarak, anaokulu, okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğretim kurumlarının dışında alınan politik kararlardan etkilenmektedir.

Dillerin Seçimi ve Sıralaması

Bir ülkede hangi yabancı dillerin öğrenileceği birçok faktöre bağlıdır.

İlgili Kavramlar

Küçük çocuklara yönelik dil öğrenme programları, hedef dile ilişkin duyarlılık yaratan ve henüz yabancı olan bu yeni dilde iletişim kurmaya davet eden bir etkiye sahip olmalıdır.

Standartlar

Diller İçin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’nin kabul edimesiyle birlikte, belirli bir dilin öğrenilmesindeki başarı düzeyinin, referans düzeyler sıralamasına yerleştirilebilecek açıklıkla tanımlanması mümkün hale gelmiştir.


Referanslar
[1] Bkz. Edelenbos, Johnstone & Kubanek (2006); Edelenbos, Kubanek (2007); Engel, Grooth-Wilken & Thürmann (2009)

Ayrıntılı Bilgi