Nürnberg Tavsiyeleri
Erken Yabancı Dil Öğreniminin Standartları

Diller İçin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’nin kabul edimesiyle birlikte, belirli bir dilin öğrenilmesindeki başarı düzeyinin, referans düzeyler sıralamasına yerleştirilebilecek açıklıkla tanımlanması mümkün hale gelmiştir.

Yeterlik düzeyi tanımlarıyla birlikte ilk kez, öğrenme performanslarını eğitim verenlerden, okul türlerinden ve verilen sertifika düzeylerinden bağımsız olarak, hem verili bir eğitim sistemi bağlamı içinde hem de uluslararası düzeyde karşılaştırmayı olanaklı kılan standartlar geliştirilmiştir. Öte yandan bu standartlar, erken yaşta dil öğrenen 4-10 yaş aralığındaki çocuklara ilişkin değildir.

Bu yaş grubuna yönelik standartlara bir örnek sunan ve Münih’li bir grup uzmanın oluşturduğu BIG-Kreis (Danışma, Enformasyon ve Tartışma Grubu)12 tarafından geliştirilen standartlar, 10 yaşındaki çocukların 120 saatlik dersle erişebilecekleri yeterlikler konusunda bir rehber niteliğindedir [1]. BIG-Kreis’in yeterlik profilleri herhangi bir yabancı dil için geçerli olup iletişimsel, kültürler-arası ve yöntemsel yeterliklerin yanı sıra dilsel araçların tanımlanmasını da içermektedir. Bu nitelikleriyle söz konusu standartlar, müfredatların geliştirilmesine temel oluşturabilir [2].

İlkokuldaki yabancı dil dersleri için eğitim standartlarına ilişkin bu tarz bir tanımlama, öğrenmenin seyrini ve her bir çocuğa ayrılan öğrenim süresini hesaba katmaz. Öğretim kalitesini değerlendirebilmek ve iyileştirebilmek için, örneğin, eğitim sürecine katılanları olabildiğince içeren test yöntemleri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Anaokulundan ilkokula geçen çocuklar, okulda alacakları dil derslerini ne ölçüde takip edebileceklerine dair genel bir fikir edinmek üzere dil testine tabi tutulur. Bugün giderek daha çok anaokulu ve ilkokul öğrencisinin, okul yönetimleri ya da diğer yetkililerce sorulduğunda çıkarıp gösterebileceği, öğrenme başarıları hakkında hem kendilerini hem de öğretmenleri ve ebeveynlerini açıkça bilgilendirmek üzere hazırlanmış bir öğrenme günlüğü ya da portföyü tutmaktadır.
   

Tavsiye:

  • İlkokulda yabancı dil derslerine ilişkin eğitim standartları müfredat dokümanlarına dahil edilmeli ve öğretmenlere yabancı dil derslerinde bir temel ve çerçeve sağlamalıdır.
  • Öğrenme düzeyinin belirlenmesine ilişkin prosedür, içerik ve biçim bakımından yaş grubuna uygun olmalı ve hem içerik hem de yöntem açısından erken yabancı dil öğrenimine dair prensipleri dikkate almalıdır.
  • Erken yabancı dil öğretiminde ölçülebilir sonuçlara erişme çabası, çocuğun kişiliğini çok yönlü olarak geliştirme ve yabancı dil öğrenme motivasyonunu sağlama ve sürdürme hedefinin önüne geçmemelidir.
  • Başkaları tarafından değerlendirilme ve öz-değerlendirme prosedürleri uzun süreli olarak planlanmalı ve sürekli olarak devam ettirilmelidir.


Referanslar
[1] 1999 yılında Prof. Dr. Hans-Eberhard Piepho öncülüğünde kurulan BIG-Kreis, Almanya’da ilkokullarda dil öğretiminin gelişimiyle ilgili çalışmalar yapmaktadır. Üyelerini; bakanlıklardan, öğretim ve araştırma alanlarından, ülke ve eyalet düzeyindeki enstütülerden uzmanlar oluşturmaktadır.
[2] Bkz. BIG-Grundlagenpapier (2005)

Ayrıntılı Bilgi