Nürnberg Tavsiyeleri
Erken Yabancı Dil Öğrenimi ve Onun Temel Şartları

Nuremberg Recommendations: Basic conditions © Goethe-Institut

Çocuklarda yabancı dil öğrenim süreci, bu bölümde ayrıntılı bir biçimde ele alınacak olan karmaşık etkenler ağı bağlamında değerlendirilmelidir. Bu sürece ebeveynler ve aileler, okul öncesi öğretmenleri ve ilkokul öğretmenleri gibi birincil çevreden kişiler de, okul yönetimi, resmi makamlar ve dernekler gibi çocuğun neredeyse hiç farkında olmadığı faktörler veya kurumlarla birlikte etkide bulunur.

Yeterlik profilleri ve bununla bağlantılı öğrenim içerikleri, eğitim planları aracılığıyla anaokulu seviyesinden başlanarak önceden belirlenir. Kullanılan yöntemler ve medya araçlarına verilen rol de öğrenme başarısı açısından önemlidir. Çeşitli test ve değerlendirme prosedürleri başlangıçtan itibaren öğrenme sürecine eşlik eder.

Çocuğu çevreleyen etkenler ağına ilişkin bu tasavvur, erken yabancı dil öğrenme süreci üzerindeki karmaşık etkileri göstermektedir. Yabancı dil becerisini kendi bireysel olanaklarına göre geliştiren çocuk, daima bu tasavvurun merkezinde yer alır. 

Merkezdeki Çocuk

Çocuklara uygun olarak tasarlanmış herhangi bir yabancı dil programı, çocuğun gelişmekte olan kişiliğine bir bütün olarak hitap etmelidir.

Dil Eğitimi Veren Okul Öncesi Öğretmenleri ve Dil Öğretmenleri

Okul öncesi/ilkokul öğretmeni, erken yaşta yabancı dil öğreniminde anahtar foksiyonu üstlenirler.

Anne ve Babalar

Zaman zaman anne babalarda ve öğretmenlerde erken yabancı dil öğreniminin çocuğa aşırı yük getireceği kaygısı ortaya çıksa da, bugün annne babaların çoğu, erken yabancı dil programlarını çocukları için bir fırsat olarak görmektedir.

Öğrenim Merkezleri

Erken yabancı dil öğrenimi görülen yerler; anaokulları, okullar ve diğer bazı eğitim kurumlarıdır.

Hedefler

Yabancı dil öğrenimine erken başlangıç, çocuklara yabancı dil öğrenme sürecindeki gelişimlerinde olası en iyi fırsatları sunmak için tüm elverişli kaynakların devreye sokulmasını gerektirir.

Uygun İçerik

Tematik ve dilsel öğrenim materyalinin seçimi, çocuğun ilgileri ve öğrenme psikolojisi bakımından gösterdiği gelişimle uyumlu olmalıdır.

Metodik ve Pedagojik İlkeler

Erken yabancı dil öğreniminde çocuğa bütünsel olarak ve temel ihtiyaçları gözetilerek yaklaşılmalıdır.

Medya

Medya, çocukların yaşam dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır ve medya izlenimlerinin işlenmesi, erken çocukluk dönemindeki deneyim birikiminin önemli bir unsurudur.

Tanı, İlerleme Kaydı ve Değerlendirme

Çocukların öğrenme sürecini dikkatle izleme sorumluluğu üstlenmiş okul öncesi öğretmenleri ve ilkokul öğretmenlerinin, erken yabancı dil öğrenimindeki öğrenme süreçlerini gözlemlemesi, kaydetmesi ve bulgular üzerinde sürekli olarak düşünmesi önemlidir.

Ayrıntılı Bilgi