Nürnberg Tavsiyeleri
Anne ve Babalar

Zaman zaman anne babalarda ve öğretmenlerde erken yabancı dil öğreniminin çocuğa aşırı yük getireceği kaygısı ortaya çıksa da, bugün annne babaların çoğu, erken yabancı dil programlarını çocukları için bir fırsat olarak görmektedir. Anne babalar, erken başlangıcın çocuğa, bir ya da daha fazla dili hızlı ve kolayca öğrenme konusunda açık, kanıtlanmış avantajlar sağladığının büyük ölçüde farkındadır.

Anne babalar, erken yabancı dil öğrenimini başarılı bir biçimde organize etme çabalarında, okul öncesi öğretmenleri ve ilkokul öğretmenleri için vazgeçilmez bir ortaktır. Çocuklarının öğrenme sürecini destekleyebilir ve bu sürecin başarılı geçmesi açısından önem taşıyan önkoşulları sağlayabilirler. Dışarıda ve herşeyden önce çocuklarının yanında, erken yabancı dil öğrenimine ilişkin pozitif bir tutum sergilemeleri ve çocuğun çabalarını desteklemeleri, çocuğun sürece istek ve motivasyonla katılmasını sağlayacaktır.

Okul ortamı dışında da öğrenim materyaline ilgi göstermek, çocuğu övmek ve cesaretlendirmek, çocukta yabancı dile yönelik ilgi uyandırmak bakımından önemli etmenlerdir. Bu nedenle anaokulları ve ilgili eğitim kurumlarında anne babalar planlamaya dâhil edilmeli ve destekleri olumlu karşılanmalıdır. Öğrenme ortamları olarak anaokulu, ilkokul ve aile birbirleriyle ne kadar irtibat içinde olursa, çocuk da o kadar fayda sağlayacaktır.
   

Tavsiye:

  • Anne babalar, erken yabancı dil öğreniminin hedefleri ve içeriği ile öğrenmenin psikolojik şartları konusunda, kendilerine hitap eden bir biçimde bilgilendirilmelidirler. Çocuklarının gelişim ve ilerlemesinden düzenli olarak haberdar edilmelidirler. Sadece bu şekilde öğrenme sürecini yeterince kavrayabilir, bu sürece katılabilir ve onu destekleyebilirler.
  • Anne babalar çocuklarının erken yaşta yabancı dil öğrenmesine yönelik ilgilerini; soru sorarak, cesaret vererek, çocuklarının başarılarını överek ve onlarla diyalog kurarak ifade etmelidirler. Çocuğu, öğrendiğini sunmaya ve sergilemeye teşvik etme girişimleri gerçek bir ilgiye işaret etmeli ve kesinlikle denetim amacı taşımamalıdır.
  • Anne babalar çocuklarını öğrenme sürecinde düzeltmeler yaparak etkilemeye çalışmamalıdırlar. Hataların düzeltilmesi, bu işi çocuğun güvenini sarsmayacak ve konuşma akışını sekteye uğratmayacak biçimde amaçlı ve temkinli olarak yapan okul öncesi öğretmenleri ve ilkokul öğretmenlerine bırakılmalıdır.
  • Anne babalar; veli toplantıları, bilgilendirme toplantıları ve okul şenlikleri gibi işbirliği fırsatlarını olabildiğince değerlendirmeli ve kendileri de öğretmenlerle, tarafların karşılıklı görev ve sorumluluğuna dayanan ortak çalışma etkinlikleri için çaba harcamalıdırlar.

Ayrıntılı Bilgi