Nürnberg Tavsiyeleri
Medya

Medya bugün çocukların dünyasına da nüfuz ediyor. Yakın zamanlı bir çalışmaya göre, Almanya’da televizyon, çocuklar arasında en popüler ve en yaygın kullanılan medya aracıdır ve ses kasetleri ile resimli kitapların açık ara önündedir. [1]. Medya bugün çocukların dünyasına da nüfuz ediyor. Yakın zamanlı bir çalışmaya göre, Almanya’da televizyon, çocuklar arasında en popüler ve en yaygın kullanılan medya aracıdır ve ses kasetleri ile resimli kitapların açık ara önündedir. Medya, çocukların yaşam dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır ve medya izlenimlerinin işlenmesi, erken çocukluk dönemindeki deneyim birikiminin önemli bir unsurudur. Bu yüzden medya, medya eleştirisinde ortaya konan tartışmalar bir yana, küçük yaşta çocukların yetişmesinde ve eğitiminde önemli bir rol oynamalıdır.

Medya kullanımının yararlı olup olmaması, kullanılan materyalin kalitesine, anlamlı bir pedagojik katkısı olmasına ve ebeveynlerin ve okul öncesi/ilkokul öğretmenlerinin bireysel desteğine bağlıdır. Çocuklara uygun bir şekilde kullanılan medya araçları, öğrenme süreçlerinin gelişimini olumlu yönde etkileyebilir. Öğretim faaliyetlerinin çeşitliliğine katkı sağlar, çok-duyulu öğretime ve öğrenciye bireysel bir yaklaşıma olanak sağlar. Ayrıca, odaklanma ve bellek yetisinin gelişimi bakımından da yararlı olabilir.

Erken dönem yabancı dil programlarında medya – her türlü oyun ve öğrenme materyali ve elektronik ortam – öğrenme içeriğini farklı yollarla aktarır. Medya araçları, öğrenme süreçlerini başlatabilir, bunlara eşlik edebilir ve bunları destekleyebilir, tekrarlama imkânı sunarak bunları derinleştirebilir, aynı zamanda sonuçları kaydedip belgeleyebilir. Buna karşılık, kontrolsüz medya kullanımı öğrenmeyi zorlaştırabilir ve engelleyebilir.

Çocukların öğrenme sürecinde, yakın çevredeki ve doğadaki gerçek nesneler, oyuncaklar, kuklalar, masa oyunları, zar oyunları ve diğer oyunlar tercih edilir. En sık kullanılan basılı medya türleri, resim kartları ve kelime kartları, resimli kitaplar, okuma kitapları ve dergiler ve bunların yanında saydamlar, posterler ve afişlerdir. Bunlara ses kayıtları, fotoğraflar ve filmler, CD-ROM’lar, çevrim-içi içerikler ve e-posta gibi teknik destek gerektiren medya araçları eklenir. Dijital fotoğraf düzenleme, elektronik iletişim ve akıllı tahta gibi yardımcı araçların çocuklar üzerinde büyük bir cezbedici etkisi vardır ve erken yabancı dil programlarında da faydalı bilgiler aktarabilir ve önemli ölçüde öğrenme motivasyonu sağlayabilirler.

Çocuklar medya araçlarını kullanma konusunda çok aktiftirler ve onları kendi başlarına ve bağımsız olarak kullanmaktan hoşlanırlar. Bu alanda gerçek bir yetkinlik, ancak pratik deneyimle sağlanabilir. Yabancı dil dersi verebilen okul öncesi öğretmenleri ve yabancı dil öğretmenleri, orijinal materyal ve medya araçları yanında, uyarlanmış ya da eğitim için özel olarak tasarlanmış materyaller ve medya araçları da kullanır.

Eğitim amaçlı kullanım için uyarlanmış ya da düzenlenmiş materyallerin, sınıfta kullanılmak üzere basitleştirilmiş olsalar bile, mümkün olduğunca orijinallerinin içeriğine dayandığını göstermelidir.
 

Tavsiye:

  • Geleneksel ve yeni medya araçlarının seçimi ve kullanımı, erken yabancı dil öğreniminin hedeflerine, içeriklerine, metodik ve pedagojik ilkelerine dayalı olmalıdır.
  • Biçimi ne olursa olsun, medya araçları sınırlı miktarda ve dikkatli kullanılmalıdır. Öğrenme sürecini desteklemeli ve zenginleştirmeli, ama asla kendi başına bir amaç haline gelmemelidir.
  • Medya kullanımı, dil öğrenme sürecinin yanı sıra medya eğitimine ve medya becerilerine de katkıda bulunur. Okul öncesi öğretmeni ve ilkokul öğretmeni, çocukların bir yandan kullanımını tam anlamaları, diğer yandan da belli medyaların kendileri için hangi anlama geldiğini belirlemeleri için, medya kullanımı deneyimininde çocuklara eşlik etmelidir.
  • Okul öncesi/ilkokul öğretmenleri, çocukların bazı rolleri canlandırarak, yaşadıkları üzerine fikir yürüterek, televizyon programları hakkındaki görüşlerini diğer çocuklarla paylaşarak vb. yollarla yabancı dil derslerine taşıdıkları kendi medya deneyimlerini fark edebilmeli, bunlarla bağlantı kurabilmeli ve çocukların öğrenme sürecine ilişkin kavrayışlarını geliştirmek için bu bağlantılardan yararlanabilmelidirler.
  • Çocuklar etkin olmaktan hoşlanırlar ve medya kullanımında etkin rol oynama arzularının desteklenmesi gerekir.


Referanslar
[1] Bkz. Feierabend / Mohr (2004)

Ayrıntılı Bilgi