Otoyol

Okulunuzda Almanca için etkili ve görünür bir tanıtım

OTOYOL, Almanca konuşulan ülkeler, kültürleri ve ürünleri hakkında pek çok bilgi ve izlenim kazanmayı sağlayan ve çeşitli istasyonlardan oluşan interaktif bir oyundur. İkinci yabancı dili çok yakında seçecek olan öğrenciler kadar, başlangıç seviyesindeki Almanca öğrencileri için de mükemmel bir motivasyon oyunudur.

Okul binası içindeki büyük bir salonda ve etrafındaki koridorlarda, öğrencilerin bilmeceler çözdüğü, çeşitli görevleri yerine getirdiği ya da kendi başlarına bilgi edindiği 16 adet ilginç istasyon kurulur. Çeşitli konulara yer verilen oyunda, özellikle de Almancanın gelecekte ve iş dünyasındaki önemi vurgulanır. Öğrenciler her istasyonda, Almanya büyükelçisinin öğrencilere seslendiği ve imzasının da bulunduğu Alman-Türk pasaportlarına kentin damgasını basarlar; pasaport, oyunun bir anısı olarak öğrencilerde kalacaktır. Bu eğlenceli oyunda görülecek, koklanacak ve tadılacak çok şey vardır; oyunda Almanca da konuşulur ama katılım için Almanca bilmek gerekmez!


Oyun 5. - 9. sınıflardan yakl. 50 ila 70 öğrenciyle oynanmaya uygundur, ve her grup 3 ila 5 öğrenciden oluşur (en fazla 28 grup oluşturulabilir). Oyun tanıtımı, ortak çözümün ilan edilmesi ve ödül töreni dahil yakl. 2,5 saat süren oyunda gruplar âdil bir biçimde yarışırlar. Almanya'da en fazla kilometre kateden gruplar oyunu kazanır.
 
Oyun için randevular Kasım 2018'den itibaren alınabilir ; oyun başına katılım ücreti 300 TL'dir.
 
Yapılacaklar listesi oyundan önce yapılması gereken hazırlıklar hakkında ayrıntılı bilgi verir.