Ödünç verme

Kaynak öneriniz

Sayın Okuyucu,
Kütüphanemiz dermesinde bir kitabın ya da bir başka kaynağın eksikliğini duyuyor ve satın alınması için önermek istiyorsanız bu formu doldurabilirsiniz.

Genel olarak sadece günümüz Almanya’sının kültürel, toplumsal ve politik yaşamına ilişkin kitap ve kaynakları edinebileceğimizi ve bunu da bütçemiz elverdiğince gerçekleştirebileceğimizi dikkate alınız. Kaynak siparişlerinin Almanya’dan gelmesi birkaç ayı bulduğundan, acil istekleri genelde yerine getiremiyoruz. Bize verdiğiniz bilgilerin doğruluğuyla orantılı olarak, istediğiniz kitap ya da kaynağın temini kolaylaşacaktır.  


Goethe-Institut Ankara bilgilerinizin saklı tutulacağını garanti eder. 

* gereklidir