Ödünç alma koşulları
Ödünç alınmış kaynaklar için süre erteletimi

Hesabınızdaki kaynakların süresini uzatmak için lütfen aşağıdaki formu eksiksik doldurunuz.

Kaynaklar bir başkası tarafından ayırtılmışsa sürelerinin uzatılması mümkün değildir. Uzatma işlemi halihazırda oluşmuş gecikme cezasını silmez. 


Hesabımdaki kaynakların sürelerinin uzatılmasını rica ederim.

* gereklidir